Ambachtsschool

Ambachtschool

De ‘oude Ambachtsschool’ is al decennia lang een beeldbepalend gebouw aan de Boddenkampsingel 80 in Enschede. Het gebouw dateert uit 1922, heeft een karakteristieke vormgeving en is van historische betekenis voor veel Enschedeërs. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In 2009 werd duidelijk dat het schoolpand vrij zou komen en werd een nieuwe bestemming voor het gebouw gezocht. Belangrijke voorwaarde voor herontwikkeling van de Ambachtsschool is dat deze de ontwikkelingen in de nabije omgeving (zoals Boddenkamp, Cobercoterrein, het voormalige Connexionterrein) zoveel mogelijk versterkt. Op die manier wordt een integraal hoogwaardig stedelijk woon- en werkmilieu gerealiseerd.

De Ambachtsschool is verkocht aan een ontwikkelaar en deze heeft de school grondig verbouwd. Uitgangspunt van deze verbouwing was respect voor het gemeentelijk monument en het behoud van zoveel mogelijk originele elementen .  

Ligging

De voormalige Ambachtsschool ligt in de driehoek tussen de Boddenkampsingel, Van der Capellenstraat en Boddenkampstraat.

Programma

De ‘oude Ambachtsschool’ is al decennia lang een beeldbepalend gebouw aan de Boddenkampsingel 80 in Enschede. Het gebouw dateert uit 1922, heeft een karakteristieke vormgeving en is van historische betekenis voor veel Enschedeërs. Het pand staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In 2009 werd duidelijk dat het schoolpand vrij zou komen en werd een nieuwe bestemming voor het gebouw gezocht. Belangrijke voorwaarde voor herontwikkeling van de Ambachtsschool is dat deze de ontwikkelingen in de nabije omgeving (zoals Boddenkamp, Cobercoterrein, het voormalige Connexionterrein)  zoveel mogelijk versterkt Op die manier wordt een integraal hoogwaardig stedelijk woon- en werkmilieu gerealiseerd.

De Ambachtsschool is verkocht aan een ontwikkelaar en deze heeft de school grondig verbouwd. Uitgangspunt van deze verbouw was  respect voor het gemeentelijk monument en het behoud van zoveel mogelijk originele elementen. Inschatting is dat de achtergelegen gymzaal in 2020 wordt verbouwd tot appartementen. Na afronding hiervan heeft het gehele ambachtsschool-terrein een nieuwe invulling verkregen en is deze ontwikkeling afgerond.    

Ligging

De voormalige Ambachtsschool ligt in de driehoek tussen de Boddenkampsingel, Van der Capellenstraat en Boddenkampstraat.

Programma

In de Ambachtsschool komen ongeveer 74 woonappartementen. Het binnenterrein wordt gebruikt ten behoeve van parkeerplekken voor de bewoners. In de achterliggende gymzaal worden in 2020 ongeveer 19 appartementen gerealiseerd.