Boddenkamp

Sfeerbeeld BoddenkampDe Boddenkamp ligt in het binnensingelgebied tussen de Hengelosestraat, Boddenkampsingel en de Deurningerstraat. Het gebied geldt als belangrijkste herstructureringsopgave aan de noordzijde van de spoorlijn en het binnensingelgebied. Het gebied vormt een belangrijke schakel tussen Roombeek en Enschede Noord en de Universiteit/hetKennispark met de binnenstad. Het gebied biedt volop kansen te voor het realiseren van een hoogwaardig woongebied met aanvullende voorzieningen met een bijzondere stedelijke uitstraling.

Achtergrond

In 2011 is er een stedenbouwkundig plan gemaakt en zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan door de Gemeenteraad vastgesteld.

Programma

Overzicht ligging BoddenkampIn de Boddenkamp ontstaat een stedelijke woonbuurt met allure. Er worden in de Boddenkamp totaal ca. 120 grondgebonden woningen in het middeldure en dure segment toegevoegd aan de woningvoorraad. De meeste woningen zijn door middel van  de uitgifte van particulier woonkavels gerealiseerd. Daarnaast zijn 11 woningen projectmatig gerealiseerd (WeBuildhomes)

Alle kavels zijn verkocht of gereserveerd.  Bekijk het meest recente overzicht van kavels.

De meeste woningen zijn al opgeleverd of in aanbouw. Het definitief ontwerp voor de openbare ruimte  is vastgesteld. Het park is aangelegd en de meeste woonstraten zijn ingericht.

In de Lasonderdriehoek gaat het om een projectmatige ontwikkeling met 9 grondgebonden woningen en 28 appartementen. In de loop van 2018 zal worden gestart met de bouw hiervan.