Bruningmeyer

Achtergrond

Straatbeeld Project BrunningmeijerHet gebouw de Eeuwige Lente op de hoek Molenstraat/ Niermansgang staat al jaren leeg.

De afgelopen periode is verschillende keren getracht om te komen tot planontwikkeling, maar telkens was er geen haalbare businesscase. In 2013 is er een plan ontwikkeld voor ruim 100 appartementen op deze locatie. Het betrof daarbij voor het merendeel kleine appartementen. Het plan heeft geleid tot discussie in de omgeving en uiteindelijk bleek het plan niet financieel haalbaar. De locatie is inmiddels doorverkocht aan een andere ontwikkelaar. Deze heeft vervolgens een nieuw plan ontwikkeld met minder appartementen en appartementen in een hoger prijssegment. Ook de hoogte van het gebouw is daarbij aangepast.

Ligging

De locatie Bruningmeyer ligt aan de noordkant van de Molenstraat, op de hoek van de Molenstraat en Niermansgang .

Programma

De gemeente en de ontwikkelaar hebben een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de realisatie van 44 appartementen men een halfverdiepte ondergrondse parkeergarage. Het ontwerp bestaat uit een mix van verschillende woningtypen met daaraan gekoppeld ook de extra inzet op het gebied van duurzaamheid.  Om het plan mogelijk te maken is het bestemmingsplan Lasonder-‘t Zeggelt herzien.