Cobercoterrein - Melkhal

Cobercoterrein MelkhalAchtergrond

In de jaren zestig van de vorige eeuw is in dit deel van de stad een geheel nieuw complex gebouwd voor zowel de melkfabriek als de landbouwbank. Een onderdeel  van het Coberco terrein was daarbij de Melkhal.  

Sinds 1995 staan een groot deel van de gebouwen leeg. Door de historie en de karakteristieke uitstraling van de Melkhal is het gebouw voor Enschede van grote cultuurhistorische waarde.

Het Cobercoterrein werd in 2014 door de eigenaar in de markt gezet voor herontwikkeling. Uiteindelijk  heeft  de projectontwikkelaar VincentSpikker afspraken gemaakt met de huidige eigenaar over de aankoop van het perceel en de opstallen. Vervolgens is een stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitsplan opgesteld.  Deze zijn in maart 2018 samen met de exploitatieovereenkomst  door de Raad vastgesteld.

Ligging

Het Cobercoterrein (totaal ca. 2,8 hectare groot) bevindt zich op en centrale plek, vlak bij de omliggende wijken De Boddenkamp en  Lasonder-’t Zeggelt, Het gebied wordt omsloten door de HOV busbaan, Raiffeissenstraat, Kottendijk en Hengelosestraat. Het gebied ligt er nu verlaten  en enigszins verwaarloosd bij.

Programma

De Melkhal krijgt een nieuwe invulling met verschillende functies. Wonen, werken, ontmoeten, food en horeca komen hier bij elkaar. Aan de zuidzijde wordt een stedelijk woonmilieu gecreëerd met grondgebonden woningen. Aan de noordzijde komt een specifiek wooncomplex waar werken en wonen wordt toegestaan. Met de beoogde invulling ontstaat er een gebied waarin functiemenging en levendigheid centraal staan en waar een verbinding tussen de Boddenkamp en de binnenstad wordt gelegd.

De komende periode wordt een nieuw bestemmingsplan voor het gebied opgesteld.