Detakerk

Project DetakerkAchtergrond

De Detakerk aan de H.B. Blijdensteinlaan is al een aantal jaren niet meer in gebruik als kerkgebouw. Het pand staat inmiddels ruim 5 jaar leeg. Recent is het gebouw aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw staat aan de W. Brakmanstraat (Cultuurmijl), een belangrijke verbinding tussen Roombeek en de binnenstad.

Het bestuur van de kerk heeft het gebouw en perceel inmiddels verkocht aan een ontwikkelaar. De ontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld met 14 grondgebonden woningen.

Er is inmiddels een omgevingsvergunning verleend en er zal binnenkort gestart worden met de verbouw.

Ligging

Het gebouw en perceel ligt aan de H.B. Blijdensteinlaan 30  te Enschede, op de hoek met de Dr. Benthemstraat..

Programma

Het ontwerp bestaat uit 14 grondgebonden woningen, passend bij een doelgroep die dicht bij het centrum wil wonen. Elke woning is ca 100 m2 BVO. De entree van de woningen gaat via de centrale toegang van de kerk aan de zijde van H.B. Blijdensteinlaan. Voor elke woning is een parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar.