Middengebied: Cultuurmijl, Stadszeggelt, 't Zeggelt

Aan de Cultuurmijl

Achtergrond

Middengebied aan de CultuurmijlIn het gebied tussen de Visserijstraat/ Niermansgang en Boerenkerkhof heeft de bouwcombinatie 33 stadswoningen gerealiseerd. Beltman architecten tekende voor het ontwerp van de woningen. De architectuur kenmerkt zich door een grote verscheidenheid waardoor een gevarieerd gevelbeeld is ontstaan.

De begane grond wordt gekenmerkt wordt door een extra grote verdiepingshoogte. Alle woningen zijn verkocht. De aanliggende straten zijn conform het definitief ontwerp openbare ruimte opnieuw ingericht.

Stadszeggelt

Impressie Middengebied StadszeggeltIn het gebied tussen de Nieuwe Schoolweg en de Molenstraat realiseert de ontwikkelaar 14 stadswoningen en 11 huurappartementen.

Beltman architecten tekende voor het ontwerp. Ook hier wordt de begane grond gekenmerkt door extra hoogte.

Alle 14 stadswoningen zijn verkocht. De appartementen worden verhuurd door woningcorporatie de Woonplaats.

Herinrichting Openbare ruimte

De Nieuwe Schoolweg en W. Brakmanstraat zullen na het gereedkomen van de nieuwbouw opnieuw worden ingericht.

Bekijk het voorlopig ontwerp openbare ruimte

’t Zeggelt (kaveluitgifte)

Middengebied 't Zeggelt kaartjeOp de locatie tussen de Molenstraat/ Nieuwe Schoolweg en W. Brakmanstraat gaat de gemeente 39 kavels in particulier opdrachtgeverschap uitgeven.

Op compacte kavels moeten de woningen aaneengesloten worden gebouwd. De verschillende architectuurstijlen en de aaneengesloten bebouwing versterken het gevoel van een binnenstedelijk woonmilieu. De bestaande monumentale bomen in het gebied zijn ingepast in het stedenbouwkundig plan.

De eerste kavels worden eind  2018 uitgegeven. Kijk hier voor het actuele aanbod van kavels kavelaanbod.enschede.nl

Voor de kavels is een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.