Raiffeissenstraat

Achtergrond

In relatie met de plannen voor het Cobercoterrein heeft de gemeenteraad  een stedenbouwkundige visie en beeldkwaliteitsplan voor het gebied vastgesteld. Een goede aansluiting van het Cobercoterrein op de Raiffeisenstraat is daarbij van groot belang. De Raiffeisenstraat en aangelegen kruispunten met de Deurningerstraat en Hengelosestraat  vormen belangrijke radialen in de stad. Op dit moment is de kwaliteit van het wegdek slecht en zorgt de inrichting en de aangelegen kruispunten voor onoverzichtelijke en soms onveilige situaties voor fietsers.

Om daadwerkelijk een goede invulling en kwaliteitsimpuls te krijgen is het dan ook belangrijk dat de Raiffeisenstraat en aangelegen kruispunten worden heringericht.

Ligging

De Raiffeissenstraat ligt aan de noordzijde van het binnensingelgebied en vormt de verbindinding tussen de Deurningerstraat en Hengelosestraat. Programma 

Het voorlopig ontwerp voorziet in de aanleg van een tweerichtingen fietspad aan de oostzijde van de Raiffeisenstraat. Fietsers krijgen hiermee een comfortabele en veilige route. Hiermee wordt de aansluiting van de F35 vanaf het station richting de noordzijde van de stad gerealiseerd. De verkeersveiligheid wordt hiermee verbeterd.

Tegelijkertijd met de aanleg van de fietsverbinding wordt het wegprofiel op de Raiffeisenstraat versmald en duidelijker ingericht. Aan de oostzijde van de straat komt een bomenrij en worden langs parkeerhavens aangelegd.

Om de fietsverbinding comfortabel en zo veilig mogelijk te laten verlopen is het noodzakelijk om de kruising Hengelosestraat/ Raiffeisenstraat en de kruising Deurningerstraat/ Raiffeisenstraat hierop aan te passen.  De voorrangssituatie op het kruispunt Hengelosestraat/ Raiffeissenstraat wordt omgedraaid.