Voormalig Arke pand Deurningerstraat

Project voormalig Arke pandHet voormalige kantoor van Arke aan de Deurningerstraat staat al meer dan 15 jaar leeg. Het gebouw en de locatie is gelegen aan een belangrijke radiaal, de Deurningerstraat.

In 2005 is het gebouw gekocht door een ontwikkelaar. Verschillende keren is geprobeerd te komen tot planontwikkeling, maar telkens was er geen haalbare businesscase.

In 2016 is het pand door verkocht aan een nieuwe projectontwikkelaar.

De gemeente heeft begin 2017 aangegeven dat zij in principe medewerking wil verlenen aan een planologische procedure om het realiseren van 30 wooneenheden mogelijk te maken.

Dit heeft  in november 2017 geleid tot een ontwerp  met een grote mate van differentiatie in woningtypen en hoge inzet op duurzaamheid.

Ligging

Het voormalige kantoor van Arke staat aan de Deurningerstraat. De locatie is gelegen aan een belangrijke radiaal, namelijk de Deurningerstraat.

Programma

Het ontwerp bestaat uit een mix van verschillende woningtypen (appartementen en maisonnettes) met daaraan gekoppeld ook de extra inzet op het gebied van duurzaamheid.

Het huidige kantoorgebouw wordt getransformeerd naar  27 wooneenheden en 3 grondgebonden woningen en een volledig nieuw ingericht achter terrein inclusief parkeerplaatsen met specifieke aandacht voor de afscheiding met het achterliggende Boerenkerkhof.