Wij werken aan een groene, droge en mooie binnenstad

header groen droog mooi

De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien. Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last krijgt van forse kortstondige regenbuien. Daarom gaan wij de wateroverlast aanpakken.

Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 komt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en er wordt een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. Dit maakt de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker. De werkzaamheden vinden plaats in de periode oktober 2018 tot eind 2019. Over het proces van de werkzaamheden en de verschillende fases communiceren wij proactief met betrokkenen.

Bekijk ook de video waarin Annemiek van den Heuvel, projectmanager van de gemeente Enschede, vertelt waarom we eigenlijk werken aan de Oldenzaalsestraat.

Eerste fase

Vanaf 7 januari starten de werkzaamheden van de eerste fase tussen het Van Heekplein (de dagmarkt) en de Kalandergang en Kortelandstraat. Tijdens de uitvoering blijft de kruising Boulevard 1945 – Mooienhof toegankelijk. Ook de Kortelandstraat blijft grotendeels bereikbaar. Lopend en met de fiets aan de hand is de eerste fase bereikbaar.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verleggen en vernieuwen van de huidige riolering, het plaatsen van het bergingsriool, het aanleggen van de wadi’s, het aanleggen van Warmtebaan Enschede en het opnieuw inrichten van de straat. Als de weersomstandigheden mee zitten, is de eerste fase eind maart afgerond. Dan start fase twee Kalandergang en Kortelandstraat tot De Klomp.

De werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat zijn gestart en het asfalt is er al af! Dick Veldman, uitvoerder bij NTP, vertelt meer over het asfalt frezen en het vervolg van de werkzaamheden.

Bereikbaarheid

De Oldenzaalsestraat is in 2019 gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met gele omleidingsborden. Bent u bestemmingsverkeer? De panden aan de Oldenzaalsestraat en de zijstraten zijn grotendeels bereikbaar. Voetpaden blijven, waar mogelijk, bereikbaar voor voetgangers. Voor de eerste fase is er een beperkt aantal dagen waarop de Kortelandstraat niet goed toegankelijk is. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. Hieronder vindt u de huidige omleidingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers.kaartje omleidingen Oldenzaalsestraat voor gemotriseerd verkeer en fietsers

kaartje met omleidingen Oldenzaalsestraat

Door het plaatsen van bouwhekken voor een werkvak zijn parkeerplaatsen hierin tijdelijk opgeheven. Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens de werkzaamheden altijd uw voordeur bereiken. Voor de werkzaamheden van de nutspartijen tussen de Kalandergang en De Klomp geldt dat openliggende bestrating wordt bedekt met platen, waardoor omwonenden en ondernemers hun voordeur kunnen bereiken.

Wilt u de laatste updates over de bereikbaarheid ontvangen? Download dan de SMART mobiliteit app bij Google play of de App Store en gebruik de groepscode ODZ2019.

Vervolg werkzaamheden

Om de overlast te beperken gaat de weg er in vijf verschillende fases, van kruising tot kruising, uit. De werkzaamheden starten aan de kant van de Klanderij en we werken door richting het spoor. De totale werkzaamheden duren tot eind 2019. Ruim voor de start van de volgende fase informeren wij u opnieuw via deze webpagina over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Bent u de reporter van de Oldenzaalsestraat?

Is fotografie uw passie? En bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat? Dan is de rol Reporter van de Oldenzaalsestraat iets voor u! We willen graag laten zien wat we doen, want beelden zeggen veel meer dan woorden. Daarom zijn wij op zoek naar ‘Reporters van de Oldenzaalsestraat’. 

Deze reporters maken foto’s van de werkzaamheden, overzicht of detail, op een drukke of minder drukke dag, bij het aanleggen van het asfalt of het plaatsen van de buis. De gemaakte foto’s zouden wij graag willen plaatsen in onze communicatiemiddelen en op een Instagrampagina. Ziet u zichzelf als één van de reporters van de Oldenzaalsestraat of wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar marielle@comcept.nl.

Hoe ziet het er straks uit?

De aanpassingen maken de Oldenzaalsestraat niet alleen droger, maar ook groener en mooier. Het waterbergingsriool en de wadi’s kunnen samen 7 miljoen liter water opvangen. Daarnaast maakt de vernieuwde inrichting met wadi’s en nieuwe aanplant van bomen en groen de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker! Het leggen van een warmtenet is een belangrijke stap van fossiele brandstoffen naar nieuwe energie. Zo wordt Enschede meer duurzaam.

Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Deze animatie toont in 3D hoe de Oldenzaalsestraat er straks uit komt te zien en deze animatie laat de straat in vogelvlucht zien tijdens regen (gemaakt door 3DVisuals).

Bekijk hier het voorlopig ontwerp.
Oldenzaalsestraat voorlopig ontwerp.pdf

Om dit te voorkomen...

Bekijk hier een animatie (kaartmateriaal) van de huidige situatie met extreme neerslag in de Oldenzaalsestraat. Benieuwd naar de situatie nadat de waterberging onder- en bovengronds is aangebracht? Bekijk dan deze animatie

En dan zijn deze situaties in de binnenstad verleden tijd!