Wij werken aan een groene, droge en mooie binnenstad

header groen droog mooi

De Oldenzaalsestraat en de directe omgeving zijn een knelpunt bij hevige regenbuien. Door de huidige klimaatverandering is de verwachting dat Enschede in de toekomst vaker last krijgt van forse kortstondige regenbuien. Daarom gaan wij de wateroverlast aanpakken.

Tussen de spoorlijn en de Boulevard 1945 komt een nieuw en innovatief waterbergingsriool en er wordt een groenstrook met wadi’s aangelegd om water beter af te voeren. Dit maakt de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker. De werkzaamheden vinden plaats in de periode oktober 2018 tot eind 2019. Over het proces van de werkzaamheden en de verschillende fases communiceren wij proactief met betrokkenen.

Bekijk ook de video waarin Annemiek van den Heuvel, projectmanager van de gemeente Enschede, vertelt waarom we eigenlijk werken aan de Oldenzaalsestraat.

Tweede fase

Vanaf maandag 18 maart zijn de werkzaamheden aan de tweede fase van de Oldenzaalsestraat gestart. Deze loopt van de Kalandergang en Kortelandstraat tot en met de kruising van De Klomp. Dit deel van de Oldenzaalsestraat is afgesloten tot eind juni.

Bijzonder in deze fase is een grote boring onder de Oldenzaalsestraat door om kabels en leidingen te verleggen en de plaatsing van de koppelput in de kruising. Deze put van 40 ton legt de verbinding tussen het waterbergingsriool en gemengde riool. Deze werkzaamheden vinden plaats in De Klomp, de stad in en de stad uit, en de kruising De Klomp-Oldenzaalsestraat. Verder is de tweede fase in uitvoering vergelijkbaar met de eerste fase. Zoals het plaatsen van het waterbergingsriool, het leggen van nieuwe en verwijderen van oude riolering, het ontgraven van wadi’s, de aanleg van Warmtebaan Enschede en de herinrichting boven de grond.

Enschede Marathon
De Enschede Marathon is dit jaar op zondag 14 april. De route van de Enschede Marathon gaat ook door De Klomp. De planning rondom de boring is zo gepland dat de straat beschikbaar is voor de marathonlopers. Het verwijderen van het asfalt op de kruising De Klomp – Oldenzaalsestraat start na de marathon.

Met een gestuurde boring werden 9 mantelbuizen tegelijkertijd onder de Oldenzaalsestraat door getrokken. Dat gaf spectaculaire beelden! Rob Voogd, uitvoerder bij Siers, vertelt meer over de boring. Siers vernieuwt en verlegt alle kabels en leidingen aan de Oldenzaalsestraat om ruimte te maken voor de waterberging.

Bereikbaarheid

De Oldenzaalsestraat is in 2019 gefaseerd afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid over de singels. Deze routes staan op locatie duidelijk aangegeven met gele omleidingsborden. Bent u bestemmingsverkeer? De panden aan de Oldenzaalsestraat en de zijstraten zijn grotendeels bereikbaar. In de tweede fase is de kruising De Klomp-Oldenzaalsestraat afgesloten. Hieronder vindt u de huidige omleidingen voor gemotoriseerd verkeer en fietsers.

 

Door het plaatsen van bouwhekken voor het werkgebied zijn parkeerplaatsen hierin tijdelijk opgeheven. Nood- en hulpdiensten kunnen ook tijdens de werkzaamheden altijd uw voordeur bereiken. Voor de werkzaamheden door de combipartijen in het trottoir tussen de Kalandergang - De Klomp en De Klomp – Wilhelminastraat geldt dat openliggende bestrating wordt bedekt met platen, waardoor omwonenden en ondernemers hun voordeur kunnen bereiken. Het trottoir aan de kant van de binnenstad tussen De Klomp en de Wilhelminastraat is afgesloten. Het FAAM-terrein blijft als parkeerterrein voorlopig nog bereikbaar.

Wilt u de laatste updates over de bereikbaarheid ontvangen? Download dan de SMART mobiliteit app bij Google play of de App Store en gebruik de groepscode ODZ2019.

Hoe het er nu aan toe gaat

Nieuwsgierig naar de werkzaamheden van de afgelopen tijd? De foto’s (fotograaf Hessel Bosch) en het filmpje vertellen meer!

De eerste fase is bijna af! Stratenmakers leggen de straat er weer in.

De wadi’s krijgen vorm met de speciaal voor dit project gemaakte keerwanden.

Ook een grote koppelput maakt de verbinding tussen het gewone riool en het waterbergingsriool. Om deze te plaatsen wordt het gewone riool tijdelijk afgesloten. Een tijdelijke bypass zorgt ervoor dat bij hevige regen het gewone riool niet overbelast raakt.

De doorsnede van een van de vele kabels die vernieuwd en verlegd worden.

Vervolg werkzaamheden

Om de overlast te beperken gaat de weg er in vijf verschillende fases, van kruising tot kruising, uit. De werkzaamheden starten aan de kant van de Klanderij en we werken door richting het spoor. De totale werkzaamheden duren tot eind 2019. Ruim voor de start van de volgende fase informeren wij u opnieuw via deze webpagina over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.

Bent u de reporter van de Oldenzaalsestraat?

Is fotografie uw passie? En bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden aan de Oldenzaalsestraat? Dan is de rol Reporter van de Oldenzaalsestraat iets voor u! We willen graag laten zien wat we doen, want beelden zeggen veel meer dan woorden. Daarom zijn wij op zoek naar ‘Reporters van de Oldenzaalsestraat’. 

Deze reporters maken foto’s van de werkzaamheden, overzicht of detail, op een drukke of minder drukke dag, bij het aanleggen van het asfalt of het plaatsen van de buis. De gemaakte foto’s zouden wij graag willen plaatsen in onze communicatiemiddelen en op een Instagrampagina. Ziet u zichzelf als één van de reporters van de Oldenzaalsestraat of wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar marielle@comcept.nl.

Hoe ziet het er straks uit?

De aanpassingen maken de Oldenzaalsestraat niet alleen droger, maar ook groener en mooier. Het waterbergingsriool en de wadi’s kunnen samen 7 miljoen liter water opvangen. Daarnaast maakt de vernieuwde inrichting met wadi’s en nieuwe aanplant van bomen en groen de straat niet alleen klimaatbestendig, maar ook aantrekkelijker! Het leggen van een warmtenet is een belangrijke stap van fossiele brandstoffen naar nieuwe energie. Zo wordt Enschede meer duurzaam.

Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Deze animatie toont in 3D hoe de Oldenzaalsestraat er straks uit komt te zien en deze animatie laat de straat in vogelvlucht zien tijdens regen (gemaakt door 3DVisuals).

Bekijk hier het voorlopig ontwerp.
Oldenzaalsestraat voorlopig ontwerp.pdf

Om dit te voorkomen...

Bekijk hier een animatie (kaartmateriaal) van de huidige situatie met extreme neerslag in de Oldenzaalsestraat. Benieuwd naar de situatie nadat de waterberging onder- en bovengronds is aangebracht? Bekijk dan deze animatie

En dan zijn deze situaties in de binnenstad verleden tijd!