Actieprogramma Binnenstad

Het Actieprogramma Binnenstad fungeert als een vliegwiel om samen met partners de binnenstad levendiger, aantrekkelijker, bruisender en toekomstbestendig te maken. Het draagt daarmee bij aan de ambitie om het kloppende hart te worden van de regio met grootstedelijke allure en top culturele uitstraling.

Het Actieprogramma richt zich in samenwerking met de binnenstadspartners op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde, en daarmee de economische kracht van de binnenstad van Enschede.

Door middel van de Stimuleringsbijdrage zijn sinds 2009 al vele panden en straatbeelden in de binnenstad aangepakt. De bijdrage wordt verstrekt aan ondernemers en pandeigenaren voor bijvoorbeeld gevelverbetering, wonen boven winkels en de verbetering van het straataanzicht. Ook is een Beheer- en Onderhoudsplan Binnenstad opgesteld waarin de doelen en acties vastgelegd zijn als het gaat om veiligheid en leefbaarheid (Lees ook de Handleiding Beeldkwaliteit Gevels en Reclame in het Centrum van Enschede en informatie over de terrasregels).

Vanaf 2009 is gretig gebruik gemaakt van de Stimuleringsbijdrage en is hard gewerkt aan een sfeervolle en gezellige binnenstad. Eerst in de Walstraat, Zuiderhagen en Pijpenstraat en daarna in een groter gebied van het Centrum. Door als gemeente in acht jaar tijd ongeveer 4 miljoen bij te dragen is er voor tientallen miljoenen geïnvesteerd in de binnenstad. De resultaten tot 2014 zijn vastgelegd in het boekje ‘Resultaten Actieprogramma binnenstad in beeld’.

PDFResultaten Actieprogramma binnenstad in beeld.pdf

PDFAanvraagformulier stimuleringsbijdrage actieprogramma binnenstad.pdf