Stationsomgeving

Op 1 juli 1866 werd de spoorlijn naar Enschede geopend. Het station lag aan de Parkweg, aan de rand van de bebouwde kom. Het huidige station ligt aan de noordrand van het centrum. De stationsomgeving is het vervoersknooppunt voor de trein-, bus-, autoreizigers, fietsers en voetgangers. Door de ontwikkeling van de Spoorzone komt het station in de binnenstad te liggen. Dit betekent dat de stationsomgeving meer het binnenstadsgevoel moet krijgen.  

Stationsomgeving zuid

De haal- en brengfunctie voor autoverkeer blijft aan de Oostkant van het station. Het aanpakken (verfraaien) van de zuid- en oostkant van de stationsomgeving zal geleidelijk aan gebeuren. Het pand waarin onder andere de VVV huist, is bijvoorbeeld twee jaar geleden voorzien van een nieuwe gevel. 

Stationsomgeving noord

Het station Enschede heeft alleen een ontsluiting aan de zuidkant van het spoor, daardoor is de noordkant op dit moment "de achterkant". Aan de noordzijde ligt nu een groen terrein met daarom heen een aantal panden. In 2011 en 2012 is onderzocht of het mogelijk is het station ook aan de noordzijde te ontsluiten door een tunnel onder het station te realiseren. Uiteindelijk is besloten dit niet te doen. De wens om het station ook aan de noordzijde te ontsluiten is echter blijven bestaan.

Daarom is samen met Prorail onderzocht of het mogelijk is een verbinding te maken van het groene veld over het spoor naar het perron, zodat het station ook van de noordzijde bereikbaar is. Dat biedt vervolgens de mogelijkheid om aan de noordzijde een fietsenstalling te maken om een deel van het tekort aan fietsparkeerplekken bij het station op te lossen. De gemeenteraad van Enschede heeft inmiddels besloten de stalling en de oversteek te realiseren. De verwachting is dat dit najaar gestart kan worden met de uitvoering.