Stimuleringsfonds Binnenstad

 

Ontvang een bijdrage om de binnenstad van Enschede nog bruisender te maken!

Haverstraatpassage met fietsenSpontane initiatieven

Het Stimuleringsfonds Binnenstad Enschede (SBE) is bedoeld voor alle enthousiastelingen, meedenkers, creatievelingen en dwarsdenkers, die een goed initiatief hebben voor de Enschedese binnenstad en wel wat hulp kunnen gebruiken.

Het SBE richt zich op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde en daarmee de economische kracht van de binnenstad van Enschede. Het kan een innovatief project zijn dat je graag in de binnenstad wilt realiseren, maar het kan ook het (samen) aanpakken van een straat zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van groen, verlichting of het organiseren van activiteiten. Spontaan en breed gedragen initiatieven die de binnenstad nóg boeiender maken, daar gaat het om.

Een bijdrage uit het Stimuleringsfonds kunt u digitaal aanvragen. Hiervoor heeft u wel DigiD of eHerkenning nodig.

Aanvraagformulier SBE voor particulieren (met DigiD).

Aanvraagformulier SBE voor ondernemers (met eHerkenning).

Gevelverbetering

Bij een bruisende binnenstad past een fraai straatbeeld. U kunt daarom ook een stimuleringsbijdrage ontvangen voor pui- en gevelverbeteringen en verwijdering van luifels. 

Met dank aan de stimuleringsbijdrage gevelverbetering zijn al vele panden in de binnenstad aangepakt. 

Met ingang van 17 oktober 2020 is de stimuleringsbijdrage voor het verbetern van het gevelbeeld verruimd.

  • Zo geldt de regeling vanaf deze datum voor alle panden binnen het hele stadserf.
  • Ook is de stimuleringsbijdrage voor gevelverbetering verhoogd van 25% naar 40%. En het maximum subsidiebedrag is verhoogd van € 12.500,- naar € 15.000,- euro.
  • In de oude situatie gold dat “Meerdere aan elkaar geschakelde gevels van dezelfde aanvrager worden gezien als één gevel”. Omdat dit de aanpak van aaneengeschakelde gevels onvoldoende ondersteunt, is de verordening op dit punt aangepast.

Als een subsidie-aanvrager voor meerdere gevels een aanvraag voor gevelverbetering indient wordt:

  1. Voor de eerste gevel een bedrag van maximaal € 15.000,- toegekend.
  2. Voor de tweede gevel een bedrag van maximaal €10.000,- toegekend.
  3. Voor de derde gevel en volgende gevels in totaal een bedrag van maximaal € 5.000,- toegekend.

Let op: Als een subsidie-aanvrager voor meerdere gevels een aanvraag indient, wordt in totaal niet meer dan maximaal € 30.000,- aan subsidie toegekend. 

Aanvraagformulier gevelverbetering voor particulieren (met DigiD).

Aanvraagformulier gevelverbetering voor ondernemers (met eHerkenning).

Belangrijk om te weten

  • Zowel voor spontane initiatieven als voor gevelverbetering moet de aanvraag 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend worden. 
  • Een bijdrage vanuit het fonds is altijd op basis van cofinanciering.

Tips en adviezen

Of u nou een goed idee voor de binnenstad heeft of u overweegt de gevel van uw pand te verbeteren, het SBE-team geeft u graag tips en adviezen bij het uitwerken van uw plannen! En natuurlijk kijken we samen naar de subsidiemogelijkheden.

We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken! U kunt mailen naar stimuleringsfonds@enschede.nl of bellen met 06 - 10037917.

Hier kunt u de Subsidieverordening Stimuleringsfonds Enschedese Binnenstad nalezen.