Stadsdeelmanagement Centrum

Stadsdeelmanagement centrum (onderdeel van de Gemeente Enschede) houdt zich bezig met alles wat de mensen in het stadsdeel bezighoudt. Samen met de gemeentelijke diensten, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en bewoners wil het stadsdeelmanagement de leefbaarheid verbeteren en de samenhang in het stadsdeel vergroten.

Kort gezegd is het stadsdeelmanagement centrum de schakel tussen de bewoners en instellingen in het stadsdeel enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.

Het Stadsdeelmanagement Centrum houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Service aan de burgers
  • Veiligheid
  • Leefbaarheid
  • Participatie (en activering)

Bezoekadres:

Langestraat 24
7511 HC Enschede

Contact:

Tel: 053 - 4817264

Medewerkers Stadsdeelmanagement Centrum:

Stadsdeelmanager Centrum

Nicole Verzijl
Tel: 053 - 481 5690
Email: n.verzijl@enschede.nl

Managementassistent Stadsdelen

Jo Java
Tel: 053 - 481 7264
Email: j.java@enschede.nl

Gebiedsregisseur voor de binnenstad

Chequita Gajadhar
Tel: 053- 481 8094
Email: c.gajadhar@enschede.nl

Gebiedsregisseur voor de gebieden De Bothoven, De Laares en Lasonder-Zeggelt-Boddenkamp

Marrianne van den Berg
Tel: 053-481 7422
Email: m.vd.berg@enschede.nl

Gebiedsregisseur voor de gebieden Horstlanden – Veldkamp, Hogeland-Noord en Getfert-Perik

Niels Jong
Tel: 053 - 481 7265
Email: n.jong@enschede.nl

Projectmedewerker Beeldkwaliteit Binnenstad

Hans Niemeijer
Tel: 053-481 5639
Email: h.niemeijer@enschede.nl

Contactpersoon actieprogramma Binnenstad

Mirjam Berning
Email: m.berning@enschede.nl

Coördinator Talentontwikkeling

Barbara Wilschut
Email: b.wilschut@enschede.nl