Coalitie Enschede presenteert akkoord ‘Samen Trots op Enschede’

13 juni 2022
Uitgelicht Nieuws
Het stadhuis van Enschede

Vertegenwoordigers van BBE, VVD, PvdA en ChristenUnie hebben maandagmiddag 13 juni hun coalitieakkoord ‘Samen trots op Enschede’ gepresenteerd voor de raadsperiode 2022-2026.

Onder leiding van de formateurs Theo Bovens en Henk Veerbeek zijn afspraken gemaakt en neergelegd in een akkoord op hoofdlijnen.

De afspraken in het coalitieakkoord zijn gebundeld in de zes hoofdstukken: de Sociale stad, de Bruisende stad, de Groene Duurzame stad, de Innovatieve Ondernemende stad, de Schone Veilige stad en Financiën & Bestuur. Deze thema’s sluit aan op de uitkomsten van de Dialoog met de Stad.

Dit zijn de doelen van het coalitieakkoord ‘Samen trots op Enschede’ voor 2022-2026:

Sociale stad

 • Focus op jeugd en gezin
 • Ieder kind krijgt kansen om talent te ontplooien
 • Kansengelijkheid vergroten door nadrukkelijk verbinding te leggen met scholen, Stichting Leergeld en andere partijen
 • Voortzetting LEA
 • Bereik Kindpakket vergroten
 • Doorgaan met de ontmoetingsclusters
 • Gezondheidsniveau naar het gemiddeld niveau van Nederland
 • Beleid maken: beperken gevolgen complexe scheidingen voor kinderen

Bruisende stad

 • Enschede is zo goed mogelijk bereikbaar via spoor, weg en water
 • Verbeteren doorstroming en verminderen verkeersdruk
 • Verbeteren bereikbaarheid van onze essentiële voorzieningen
 • Voldoende en bereikbare betaalbare woningen
 • Investeren in een veelzijdig cultuur - en evenementen aanbod.
 • Enschede is en blijft een inclusieve stad

Groene duurzame stad

 • We voeren de energievisie uit
 • We gaan door met scheiden aan de bron
 • Verrommeling tegengaan
 • We richten een energiefonds in
 • We maken een afvalbeheersplan per wijk
 • We richten ons maximaal op het realiseren van ‘zon op dak’

Innovatieve ondernemende stad

 • Betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt
 • Verder uitrollen deltaplan talentbehoud
 • Sport binnen bereik brengen van mensen met een beperking
 • De plannen rond Aquadrome gaan door
 • Eenmalige investering decentraal zwemmen Enschede Oost

Schone veilige stad

 • We investeren in ons groen en onze parken
 • Waar nodig verhogen we het onderhoudsniveau
 • Bestrijding van overlast en criminaliteit is topprioriteit
 • Veiligheid voor meisjes en vrouwen: tegengaan (straat) intimidatie
 • Jongeren weerbaar maken tegen cybercrime en drugs
 • Preventief optreden in de wijk, met behulp van jongerenwerkers
 • Geen ruimte voor gokreclame in openbare ruimte

Financiën en bestuur

 • Solide begrotingsbeleid
 • Financiële uitwerking coalitieakkoord bij begroting
 • Behoedzaam omgaan met mee- en tegenvallers
 • We dempen de lastenstijging (OZB) door alleen langjarige inflatie te hanteren (dus niet de 14% door energiekosten etc.)
 • Parkeren onze garages: 1e uur doordeweeks gratis (vanaf 2023)