Collectieve zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

Aantrekkelijk pakket voor chronisch zieken en gehandicapten

Vóór 1 januari 2016 kunt u weer kiezen welke zorgverzekering u volgend jaar afsluit. Speciaal voor mensen met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten heeft de gemeente in samenwerking met Menzis een collectieve zorgverzekering samengesteld. Deze zorgverzekering heet GarantVerzorgd. Hiermee wil de gemeente Enschede u helpen besparen op uw kosten.

Meer zorg voor minder geld

  • u krijgt 6% korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering;
  • de gemeente Enschede betaalt voor u een bijdrage aan Menzis voor extra vergoedingen. Afhankelijk van uw pakketkeuze, variërend van  € 90,-- tot bijna € 500,-- per volwassene per jaar.

Kies een pakket dat bij u past

U kunt kiezen uit de pakketten Garant Verzorgd 1, 2 of 3. Voor alle pakketten geldt dat de eigen bijdragen die u aan het CAK moet betalen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het huishouden worden vergoed (tot maximaal € 400). Bij het meest uitgebreide pakket (Garant Verzorgd 3) is ook het verplichte eigen risico meeverzekerd (€ 385,-- in 2016).

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering bij Menzis is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum. Het pakket GarantVerzorgd 3 is beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120%.

Hoe kunt u overstappen?

Meer informatie over de collectieve zorgverzekering vindt u op gezondverzekerd.nl. U kunt ook bellen met de overstapcoach van Menzis. Deze geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via 088-2224080.