College verruimt subsidiemogelijkheden voor vergroening en verduurzaming Kennispark Twente

31 januari 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws
Kennispark Twente

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede maakt het gemakkelijker om subsidie te krijgen voor vergroening op en verduurzaming van Kennispark Twente.

Dat staat in twee lokale ‘wetten’ (verordeningen) die het college aan de gemeenteraad voorlegt. 

De subsidieregelingen richten zich op het gebied (binnen Kennispark Twente) dat aan de zuidkant van de Hengelosestraat ligt (tot aan het spoor). Dit gebied heet het ‘Business & Sciencepark”. Hier zitten allerlei vernieuwende (high tech-) bedrijven die werken aan nieuwe producten en diensten. Veel van die bedrijven zijn ooit begonnen op een (studenten)kamer op de universiteitscampus en sindsdien (fors) gegroeid. 

Duurzaamheidsscans 

De eerste verordening maakt het mogelijk pandeigenaren of huurders te ondersteunen een duurzaamheidsscan van hun panden te laten uitvoeren. Zo’n scan levert kennis op hoe duurzaam het pand is. Vervolgens kunnen pandeigenaren daar samen met hun huurders mee aan de slag. Voor deze regeling is in totaal € 80.000 beschikbaar. 

Vergroening buitenruimte 

De tweede verordening heeft als doel groene, vrij toegankelijke, buitenruimte binnen het gebied te realiseren. Hier is € 1.250.000 voor beschikbaar. “Kort gezegd willen we de hekken tussen de bedrijven weghalen, aantrekkelijk groen creëren en zo ontmoeting stimuleren. Want door (toevallige) ontmoetingen komen de mooiste ideeën tot stand die weer leiden tot nieuwe oplossingen en producten”, aldus Jeroen Diepemaat, wethouder voor Kennispark. 

Regiodeal 

In totaal is er ruim € 1,3 miljoen beschikbaar voor deze ontwikkeling. Deze middelen komen uit de Regiodeal Twente. Dit is een afspraak tussen Rijk, provincie en de regiogemeenten gericht op de economische ontwikkeling van Twente.  

Haast 

Pandeigenaren moeten snel zijn: de regeling loopt alleen nog dit jaar en de maatregelen moeten uiterlijk in 2024 klaar zijn. Bedrijven die gebruik willen maken van de regelingen kunnen contact opnemen met Alfred Stobbelaar via alfred@kennispark.nl of 06-13472360.