Strooikaart winter 2016-2017 nog ter inzage t/m 16 september

22 augustus 2016

De concept strooikaart gladheidbestrijding 2016-2017 ligt nog tot en met 16 september 2016 ter inzage.

Op de strooikaart staan alle wegen en routes aangegeven waarop we de komende winter de gladheidbestrijding uitvoeren. Door wijzigingen in bijvoorbeeld verkeerssituatie, busroutes, fietspaden of uitbreiding van (woon)wijken kunnen ieder jaar veranderingen optreden in de strooikaart.

Er zijn dit jaar vooral wijzigingen doorgevoerd voor de fietsers. Zo loopt de fietsroute vanaf de Zuid Esmarkerrondweg naar het voortgezet onderwijs aan de Tegelerweg nu via de Stenversweg (dus niet meer via de Lammertsweg). Daarnaast is het nieuw aangelegde stuk vrij liggend fietspad aan de westzijde van de Zuid-Esmarkerrondweg opgenomen.

De aangepaste concept strooikaart gladheidbestrijding 2016-2017 ligt (van 27 juni) tot en met 16 september 2016 ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Wilt u de strooikaart inzien, maak dan een afspraak via het digitaal loket, of bel 14 053 tijdens kantooruren. U kunt voor inzage ook terecht in de Servicecentra Noord, Oost, Zuid en West. Kijk voor de adressen en openingstijden onder Contact en openingstijden.

In het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Gladheidbestrijding (d.d. 8-12-2014) staan de uitgangspunten voor te strooien wegen en fietspaden in het winterseizoen in de gemeente Enschede. De strooikaart is volgens dit beleid opgebouwd. Op de pagina 'Gladheid/strooikaart’ is de complete tekst van het Beleidsplan Gladheidbestrijding.

Schriftelijke zienswijzen kunt u tot uiterlijk 16 september 2016 indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders (p/a DF-S&B-Gladheidbestrijding, Postbus 20, 7500 AA Enschede).

PDFstrooikaart 2016-2017 concept.pdf