Controle op correcte en volledig ingevulde zorgovereenkomsten en declaraties door SVB

25 juli 2016

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) informeert deze periode budgethouders en (wettelijke) vertegenwoordigers met een Persoons Gebonden Budget (PGB) per brief over scherpere toetsing op zorgovereenkomsten en declaraties.

Dit geldt zowel voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet.

Werkwijze

Als zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren niet correct en volledig zijn ingevuld, stuurt de SVB deze terug naar de budgethouder met duidelijke aanwijzingen om deze op de juiste manier in te vullen. Dit geldt ook voor declaraties die niet volledig zijn ingevuld. Na ontvangst van correct en volledig ingevulde declaraties, betaalt de SVB de zorgverlener doorgaans binnen 10 werkdagen uit.

Meer informatie?

Kijk op www.svb.nl/pgb. Voor vragen kunt u de Sociale Verzekeringsbank een e-mail sturen via www.svb.nl/pgb/contact onder vermelding van uw klantnummer. U kunt op werkdagen ook bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Telefoon (030) 264 82 00. Folders voor budgethouders zijn te vinden op: http://www.svb.nl/int/nl/pgb/.

Op www.wijkteamsenschede.nl onder ‘vragen’ kunt u lezen wanneer u in aanmerking komt voor een PGB van de gemeente.