Meer ruimte voor marktondernemers

01 mei 2020

College van B&W geeft ruimte voor maximaal drie markten in Enschedese binnenstad

Er komt met ingang van zaterdag 2 mei opnieuw extra ruimte voor marktondernemers in de binnenstad van Enschede op dinsdag en zaterdag. Op verzoek van de marktondernemers heeft het college van B&W besloten het aantal marktterreinen uit te breiden tot maximaal drie: één rond het stadhuis van Enschede en twee marktterreinen op het H.J. van Heekplein. Daarbij gaat het om een aanbod van zowel levensmiddelen als andere artikelen.

Noodverordening

Door een vrijstelling van de per 29 april aangepaste Twentse Noodverordening rond de coronacrisis blijven kleine warenmarkten zijn toegestaan. Daarbij mogen er per markt maximaal tien standplaatsen bezet zijn, met maximaal twee ondernemers per standplaats. Onder de ‘oude’ noodverordening had het college vorige week besloten een extra markt toe te staan op zaterdag voor uitsluitend levensmiddelen. Voor zowel de dinsdag als de zaterdag breidt het college het aantal markten nu uit naar maximaal drie (twee afzonderlijke markten op het Van Heekplein en één op het Van Loenshof/Ei van Ko). En naast levensmiddelen mag er vanaf aanstaande zaterdag 2 mei ook non-food worden aangeboden.

Marktondernemers

Vanuit de marktondernemers kwam het verzoek of de gemeente nog een extra marktterrein in de binnenstad wil openstellen. Het college van B&W heeft toen besloten het Van Heekplein te splitsen en daarop twee afzonderlijke markten toe te staan. Deze nieuwe, tijdelijke situatie, zorgt voor een meer en diverser aanbod en voor een betere spreiding van de bezoekers.

Geen (gezins)uitje

Het college van B&W realiseert zich dat er sprake is van een wankel evenwicht. Aan de ene kant wil het college, mits dat verantwoord is, ruimte bieden aan ondernemers. Aan de andere kant is het beleid gericht op zoveel mogelijk thuis blijven. De sleutel hiervoor ligt bij de bezoekers van de binnenstad(smarkten). De oproep aan hen luidt dan ook alleen voor gerichte aankopen naar de binnenstad te gaan, zoveel mogelijk alleen te komen en niet langer te blijven dan noodzakelijk is. Oftewel: maak er geen (gezins)uitje van.

Looptijd

Als het te druk wordt in de binnenstad op marktdagen gaat het college dit besluit heroverwegen. Indien het goed verloopt, blijven de extra markten bestaan totdat nieuwe maatregelen rondom de aanpak van het coronavirus aanleiding geven dit aan te passen.