Corona-regelingen voor ondernemers

Het coronavirus heeft impact op de economie. Er is een aantal regelingen om ondernemers te helpen.

Leningen via Qredits

Qredits, een stichting die leningen verstrekt aan bedrijven, biedt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis een overbruggingskrediet van maximaal €25.000. Dit krediet is bedoeld voor het betalen van vaste lasten. U kunt een overbruggingskrediet aanvragen via Qredits.nl.

Qredits biedt ook microkredieten waarmee u uw financieringslasten kunt betalen. Ook kunt u via Qredits uitstel krijgen op de aflossing van bestaande leningen.

TOA-krediet

MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis komen in aanmerking voor het TOA-krediet (Time-out Arrangement). Dit is een lening van maximaal €100.000. Ondernemers kunnen het geld gebruiken voor een doorstart, uitbreiding of aanpassing van hun bedrijfsactiviteiten. De voorwaarden vindt u op KVK.nl.

Overzicht regelingen

Een overzicht van alle coronaregelingen voor ondernemers staat op KVK.nl.