Brieven aan de raad tijdens het coronavirus

Brieven aan de raad kunt u nog steeds gewoon sturen. Omdat het college van B en W nu de coronacrisis als prioriteit heeft, kan die beantwoording langer duren dan de gebruikelijke termijn van 3 weken.

De raad ontvangt wekelijks een overzicht van ingekomen stukken, waaronder dus ook uw brief. Voor zover uw brief een antwoord nodig heeft, wordt dit meestal in handen gegeven aan het college van B en W. De raad wordt dan geïnformeerd over het antwoord.