Gemeenteraadsvergaderingen tijdens het coronavirus

Gemeenteraadsvergaderingen zijn nodig om te kunnen debatteren, raadsinitiatieven in te brengen en om formele raadsbesluiten te nemen.

De raadsleden werken voorlopig vanuit huis, en daarmee voeren zij hun democratische taken uit. Zonder fysieke vergadering van de raad is het echter niet mogelijk om formele besluiten te nemen. Dat lijkt tot 20 april a.s ook niet noodzakelijk. Mocht dat de komende tijd nodig en gewenst zijn, dan kan de raad eventueel overgaan tot digitaal debatteren. In dat geval proberen we ervoor te zorgen dat het digitale debat op internet te volgen is.

Naar verwachting treedt op 9 april de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming in werking. Die maakt het voor de gemeenteraad mogelijk om niet alleen digitaal te vergaderen, maar ook digitaal te debatteren. Het staat elke gemeente vrij om zelf de keuze te maken tussen fysiek of digitaal vergaderen en besluiten. De gemeente Enschede kiest voor digitaal vergaderen voor alle openbare vergaderingen tot aan 1 juni 2020