Inspreekrecht tijdens het coronavirus

Inwoners kunnen bij stedelijke commissie en stadsdeelcommissies gebruikt maken van hun spreekrecht.

Als u een onderwerp aan wilt kaarten bij een stadsdeelcommissie, dan kunt u dat aangeven bij de desbetreffende commissiegriffier via het mailadres raadsgriffie@enschede.nl. Uw inbreng wordt dan zoveel mogelijk schriftelijk (digitaal) afgehandeld.

Als uw inbreng een raadsvoorstel betreft dat in de stadsdeelcommissie behandelt moet worden EN niet uitgesteld kan worden voor wat betreft het college en de gemeenteraad, dan neemt de commissiegriffier contact met u op over de manier waarop uw inbreng alsnog gegarandeerd is.