Raadsberichten inzake crisis tijdens corona

Het college informeert de raad (pro)actief de komende periode. Dit gebeurt zoveel mogelijk via het raadsbericht, dat twee maal per week verschijnt (in principe op dinsdagmiddag en aan het eind van de week) tenzij er urgente inlichtingen zijn.

Het raadsbericht gaat in op alle (pro)actieve inlichtingen vanuit het college en de burgemeester over de aanpak van de coronacrisis. Het raadsbericht bevat de volgende standaard indeling:

  • Staat: Ontwikkeling feitelijke besmettingssituatie in de stad; het aantal in combinatie met daarbij de opmerking of we de zorgcapaciteit nog hebben.
  • Stand: Hoe loopt de uitvoering van de verschillende crisismaatregelen (Gezondheid, Veiligheid, Werk, Economie).
  • Stad: Hoe houdt de bevolking zich? Mooie initiatieven. Slecht gedrag. Wat willen we aangemoedigd zien? Hoe kan het raadslid helpen?
  • Star(t): Update impact crisis op uitvoering beleid: Aan welke afspraken (kaders) kunnen we ons waarom niet meer houden vanwege de crisis en wat doen we daarmee? Bijvoorbeeld ingekochte zorg die niet of minder verstrekt wordt, prestatiesubsidies waar geen prestatie tegenover staat.
  • Staf: Update impact analyse corona op de eigen organisatie (mensen, systemen, financiën, risico’s).
  • Vragen uit de raad met antwoorden.
  • Overig.