Rol van de raad tijdens het coronavirus

In tijden van calamiteiten en crisis ligt de nadruk op het dagelijks bestuur van de gemeente: het college van burgemeester en wethouders is als eerste aan zet. De prioriteit wordt dus gegeven aan de voortgang van het dagelijks bestuur, gericht op de crisisaanpak. De gemeenteraad behoudt echter zijn rollen, taken en verantwoordlijkheden.

Nog steeds stelt de raad kaders, controleert hij het college en vertegenwoordigt de raad u als inwoner. Het democratisch proces gaat dus niet op slot, maar wordt wel aangepast gedurende de crisis. De belangrijkste aanpassingen zijn niet alleen een gevolg van de prioriteiten van het gemeentebestuur, maar houden ook verband met het feit dat fysieke vergaderingen van de gemeenteraad tot maandag 20 april a.s. geannuleerd zijn.

De prioriteit ligt dus bij de aanpak van de huidige crisis en het in stand houden van vitale aspecten van het openbare leven. Het college van b en w opereert daarbij binnen de gestelde kaders van de gemeenteraad, die naar verwachting voldoende blijken te zijn in de huidige situatie.

Wat betreft de (overige) lopende politiek-bestuurlijke agenda geldt: alles wat uitstel kan hebben, krijgt uitstel.