Vragen van raadsleden tijdens het coronavirus

Raadsleden kunnen normaal gesproken op elk moment schriftelijke en mondelinge vragen stellen aan het college over gevoerd beleid.

Door de crisissituatie heeft de gemeenteraad afgesproken dat vragen die niet met de crisissituatie te maken hebben, zoveel mogelijk worden beperkt (maar nog steeds mogelijk zijn en beantwoord worden), zodat de focus van het college van B en W op de crisis gericht kan blijven.

Actuele vragen van raadsleden over de coronacrisis worden zoveel mogelijk verzameld en beoordeeld op de volgende criteria:

  • Urgent: Zijn de vragen urgent en is beantwoording op korte termijn van belang met oog op de crisis?
  • Relevant: Betreft het actuele vragen over het gevoerde/te voeren bestuur in verband met de coronacrisis?
  • Bondig: Zijn de vragen kort en bondig, en kunnen zij ook kort en bondig worden beantwoord?

Het college van B en W beantwoordt in beginsel twee keer per week deze vragen in de speciaal ingestelde ‘raadsberichten’. Lees verderop meer informatie over deze raadsberichten.