Horeca en detailhandel

Horeca

Horecaondernemers vinden op Koninklijke Horeca Nederland relevante informatie voor de horeca die KHN deelt en dagelijks update.

Door de verruiming van de corona-regels is het per 1 juni 2020 weer toegestaan om café’s en restaurants, inclusief terrasruimte, onder voorwaarden weer te openen.

Relevante documenten

Horecabedrijven binnen het stadserf

Horecabedrijven binnen het stadserf van Enschede krijgen waar mogelijk extra ruimte toegewezen om hun terrassen met zitplaatsen uit te breiden. Hiervoor is een terrassenplan gemaakt, waarbij op een kaart de maximale ruimte wordt aangegeven. Dit terrassenplan geeft u als horeca ondernemer de gelegenheid om vanaf 1 juni 12.00 uur open te kunnen en het terras waar mogelijk te verruimen. Hierbij zijn de regionale kaders vanuit de Veiligheidsregio Twente (zie relevante documenten hierboven) van toepassing.

Kijkt u vooral ook bij de “veel gestelde vragen” alvorens u contact opneemt met het Ondernemersloket via ondernemersloket@enschede.nl

Horecabedrijven buiten het stadserf

Heeft u een horecazaak buiten het stadserf van Enschede en wilt u na 1 juni 2020 het terras vergroten? Wij denken graag met u mee!

Ook hierbij zijn de regionale kaders vanuit de Veiligheidsregio Twente (zie relevante documenten hierboven) van toepassing.

Welke voorbereidingen kunt u alvast treffen?

Stuur een plattegrondtekening/schets. Geef daarop het volgende aan:

  • Het huidige terras en het tijdelijke deel. Het is van belang dat wij kunnen zien welk deel bestaand terras is en welk deel tijdelijk is. Dit doet u door het bijvoorbeeld een andere kleur te geven of het erbij te schrijven;
  • De afmetingen van het tijdelijke terras;
  • De ruimte voor voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten voor een veilige doorgang.

Als u het tijdelijke terras voor een ander pand wilt plaatsen, overleg dit dan met de bewoner dan wel huurder/eigenaar. Denk ook aan de eventuele buren dat zij nog vrije toegang tot hun deur hebben.

Bij de aanvraag om de toestemming vragen wij dan ook dat u aantoont dat uw (boven)buren het ermee eens zijn dat u het tijdelijke terras daar plaatst. Ga dus alvast in gesprek met uw buren en bespreek uw plannen.

Na ontvangst van uw plan wordt dit besproken in een speciale werkgroep en gaan we met u in gesprek om te bezien in hoeverre en onder welke voorwaarde uitbreiding van het terras mogelijk is.

Mail uw plan naar: ondernemersloket@enschede.nl

Terrasprecario

Met ingang van 1 juni brengt het college van B&W de normale terrasprecario weer in rekening, op basis van het aantal vierkante meters terras onder normale – niet corona - omstandigheden. Dus voor het tijdelijk gebruik van extra vierkante meters terras hoeft u niet extra te betalen.

Om u verder tegemoet te komen heeft het college besloten dat u de terrasprecario 2020 gespreid over twee jaar kunt betalen: 50% in 2020 en 50% in 2021.

Detailhandel

Voor de retail staat informatie op de site van de brancheorganisatie INretail (externe link).