Horeca en detailhandel

Horeca

Horecaondernemers vinden op Koninklijke Horeca Nederland relevante informatie voor de horeca die KHN deelt en dagelijks update.

Maatregelen per 25 september

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel en kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Wel hebben ondernemers in de horeca te maken met het coronatoegangsbewijs. Op de site van de Rijksoverheid staan vragen en antwoorden over het coronatoegangsbewijs voor ondernemers.

Relevante documenten

Horecabedrijven binnen het stadserf 

Horecabedrijven binnen het stadserf van Enschede krijgen waar mogelijk extra ruimte toegewezen om hun terrassen met zitplaatsen uit te breiden. Hiervoor is een terrassenplan gemaakt, waarbij op een kaart de maximale ruimte wordt aangegeven. Hierbij zijn de regionale kaders vanuit de Veiligheidsregio Twente (zie relevante documenten hierboven) van toepassing.

Kijkt u vooral ook bij de “veel gestelde vragen” alvorens u contact opneemt met het Ondernemersloket via ondernemersloket@enschede.nl

Horecabedrijven buiten het stadserf 

Heeft u een horecazaak buiten het stadserf van Enschede en wilt u het terras vergroten? Wij denken graag met u mee!

Ook hierbij zijn de regionale kaders vanuit de Veiligheidsregio Twente (zie relevante documenten hierboven) van toepassing.

Welke voorbereidingen kunt u alvast treffen?

Stuur een plattegrondtekening/schets. Geef daarop het volgende aan:

  • Het huidige terras en het tijdelijke deel. Het is van belang dat wij kunnen zien welk deel bestaand terras is en welk deel tijdelijk is. Dit doet u door het bijvoorbeeld een andere kleur te geven of het erbij te schrijven;
  • De afmetingen van het tijdelijke terras;
  • De ruimte voor voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten voor een veilige doorgang.

Als u het tijdelijke terras voor een ander pand wilt plaatsen, overleg dit dan met de bewoner dan wel huurder/eigenaar. Denk ook aan de eventuele buren dat zij nog vrije toegang tot hun deur hebben.

Bij de aanvraag om de toestemming vragen wij dan ook dat u aantoont dat uw (boven)buren het ermee eens zijn dat u het tijdelijke terras daar plaatst. Ga dus alvast in gesprek met uw buren en bespreek uw plannen.

Na ontvangst van uw plan wordt dit besproken in een speciale werkgroep en gaan we met u in gesprek om te bezien in hoeverre en onder welke voorwaarde uitbreiding van het terras mogelijk is.

Mail uw plan naar: ondernemersloket@enschede.nl

Terrasprecario

Het college van B&W van Enschede heeft besloten voor 2020 af te zien van de heffingen voor marktgelden, terrassen en uitstallingen. Op die manier draagt de gemeente zorg voor directe lastenverlichting voor de betreffende ondernemers. Het college bekijkt op dit moment de mogelijkheden voor een lokaal steunpakket voor 2021.

Pop-up horeca

Het college van B&W geeft ook dit jaar ruimte aan creatieve pop-up horecaconcepten. De geldende coronamaatregelen raken ondernemers in de horeca, detailhandel en evenementenbranche hard. Door tijdelijke horecaconcepten toe te staan zodra de coronabeperkingen het toelaten, wil het college deze ondernemers wat ruimte geven. Ook moet het bijdragen aan een betere spreiding van bewoners en bezoekers in de stad. Geïnteresseerde ondernemers kunnen voor de periode van april t/m september 2021 een voorstel voor een pop-up horecaconcept indienen.

Detailhandel

Vanaf 26 juni gelden de reguliere openingstijden. 

Voor de retail staat veel informatie op de site van de brancheorganisatie INretail.