Corona en sport

TASO regeling

Wanneer u als amateursportvereniging kosten heeft gemaakt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, dan kunt u aanspraak maken op de TASO-regeling. Dit betekent dat uw kosten mogelijk (deels) kunnen worden vergoed. Hiervoor is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan deze punten voldoet:

 • U hebt tenminste 20% omzetverlies geleden door vaste lasten tussen 1 maart en 1 juni 2020.
 • Het omzetverlies is niet veroorzaakt door huurlasten.
 • Uw vereniging heeft geen gebruik gemaakt van de TOGS-regeling

Uw vereniging kan eenmalig voor deze regeling in aanmerking komen.

Meer informatie en aanvragen

Op de website van Overheid.nl vindt u meer informatie over deze maatregel.

Per 29 september 2020 zijn de regels aangescherpt

De regels voor sport- en beweegaanbieders zijn per 29 september op een aantal onderdelen aangescherpt voor een periode van drie weken.
We doen nog steeds een beroep op eigen verantwoordelijkheid.

De gemeente stelt veilig en verantwoord sporten voorop en volgt hierbij het landelijke protocol van het RIVMOp de website van NOC*NSF vindt u het protocol verantwoord sporten. In de meest actuele noodverordening opgesteld door Veiligheidsregio Twente (VRT) staat uitgelegd wat de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn. 

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die gesteld worden om de binnen- en buitenaccommodaties te mogen gebruiken.

 • Het is verboden bij of in sport- en fitnessgelegenheden een eet- en drinkgelegenheid of een daarbij behorend buitenterras geopend te houden voor publiek;
 • Alle leeftijdsgroepen kunnen “gewoon” sporten, dus zonder afstand te houden binnen de ‘lijnen’;
 • Buiten de ‘lijnen’ hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Buiten de ‘lijnen’ hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Alle andere leeftijdsgroepen houden buiten de ‘lijnen’ 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Kleedruimtes en douches zijn open;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan, niet  bij de wedstrijd en niet  bij de training;
 • Voor binnensport geldt als aanvullende voorwaarde dat ventilatie- en hygiënemaatregelen genomen dienen te worden, informatie m.b.t. ventilatie kunt u vinden op de website van RIVM.

Het NOC*NSF werkt op dit moment de wijzigingen uit in het Protocol verantwoord sporten. Deze wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd op de website van NOC*NSF.

In de protocollen blijft gelden: als je ziek of verkouden bent blijf je thuis; is er een lid van het huishouden positief getest op het coronavirus, dan blijft het hele huishouden thuis en hou je je aan de hygiënevoorschriften maatregel net als aan de 1,5 meter buiten de lijnen.

Vragen?

Op de website van de Rijksoverheid en NOC*NSF vindt u een actueel en uitgebreid overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, of gaat deze specifiek over de situatie in Enschede? Mail dan naar sportmaatregelen@enschede.nl. U krijgt dan z.s.m. een antwoord van ons.