Corona en sport

TASO regeling

Wanneer u als amateursportvereniging kosten heeft gemaakt als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, dan kunt u aanspraak maken op de TASO-regeling. Dit betekent dat uw kosten mogelijk (deels) kunnen worden vergoed. Hiervoor is een bedrag van 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan deze punten voldoet:

 • U hebt tenminste 20% omzetverlies geleden door vaste lasten tussen 1 maart en 1 juni 2020.
 • Het omzetverlies is niet veroorzaakt door huurlasten.
 • Uw vereniging heeft geen gebruik gemaakt van de TOGS-regeling

Uw vereniging kan eenmalig voor deze regeling in aanmerking komen.

Meer informatie en aanvragen

Op de website van Overheid.nl vindt u meer informatie over deze maatregel.

Per 1 juli: versoepelde regels en plan van aanpak niet langer nodig

De regels voor sport- en beweegaanbieders worden met ingang van 15 juli verder versoepeld. We doen steeds meer een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Het indienen van een plan van aanpak is daarom ook nu niet langer nodig en het doorgeven van wijzigingen in het plan hoeft ook niet meer.

De gemeente stelt veilig en verantwoord sporten voorop en volgt hierbij het landelijke protocol. Op de website van NOC*NSF vindt u het protocol verantwoord sporten. In de meest actuele noodverordening opgesteld door Veiligheidsregio Twente (VRT) staat uitgelegd wat de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn. 

Voorwaarden

Er is wel nog een aantal voorwaarden die gesteld worden om de binnen- en buitenaccommodaties te mogen gebruiken.

Op hoofdlijnen betekent deze versoepeling het volgende:

 • Alle leeftijdsgroepen kunnen weer “gewoon” sporten, dus zonder afstand te houden binnen de ‘lijnen’;
 • Buiten de ‘lijnen’ hoeven kinderen tot en met 12 jaar onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Buiten de ‘lijnen’ hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 • Alle andere leeftijdsgroepen houden buiten de ‘lijnen’ 1,5 meter afstand tot elkaar;
 • Kleedruimtes, sportkantines en douches zijn weer open;
 • Maximaal 250 toeschouwers, maar geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. Allen met 1,5 meter afstand;
 • Ook kunnen er weer wedstrijden, competities en toernooien worden georganiseerd.

Per 1 juli mag er ook weer binnen worden gesport. Op hoofdlijnen zijn er ten opzichte van buiten sporten de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Nemen van ventilatie- en hygiënemaatregelen;
 • Maximaal 100 toeschouwers, maar geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf. Allen met 1,5 meter afstand.

Het Noc Nsf werkt op dit moment de wijzigingen per 1 juli uit in het Protocol verantwoord sporten. Deze wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd op https://nocnsf.nl/sportprotocol.

In de protocollen blijft gelden: als je ziek of verkouden bent blijf je thuis; is er een lid van het huishouden positief getest op het coronavirus, dan blijft het hele huishouden thuis en hou je je aan de hygiënevoorschriften maatregel net als aan de 1,5 meter buiten de lijnen.

Vragen?

Op de site van de Rijksoverheid en NOC*NSF vindt u een actueel en uitgebreid overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen, of gaat deze specifiek over de situatie in Enschede? Mail dan naar sportmaatregelen@enschede.nl. U krijgt dan z.s.m. een antwoord van ons.