Weerbaar en wendbaar

Een vernieuwend plan indienen voor subsidie

U heeft een plan om in de toekomst beter in te spelen op veranderingen, zoals corona. Dit is nodig om weerbaar en wendbaar te worden op:

  • een combinatie van digitale en fysieke programmering;
  • flexibiliteit door meer eigen producties en lokaal/regionaal aanbod;
  • breed bereik van publiek (jeugd, families, ouderen);
  • de keten van talentontwikkeling.

Ook zijn er meer verbindingen nodig met partners buiten het culturele veld zoals:

  • zorg, welzijn en onderwijs;
  • bedrijfsleven;
  • hightech toepassingen. 

En u wilt meer grip op de kosten:

  • ontwikkelen en toepassen van andere, nieuwe verdienmodellen;
  • minder vaste en meer variabele kosten.

U kunt subsidie aanvragen als uw plan over deze onderwerpen gaat. Wij maken daarbij onderscheid tussen: