Crisisnoodopvang Diekmanhal

Vanaf woensdagavond 21 september 2022 biedt de gemeente Enschede tijdelijk crisisnoodopvang aan maximaal 200 asielzoekers in de Diekmanhal.

Door de sluiting van opvanglocaties elders in Nederland gaat de crisisnoodopvang in de Diekmanhal versneld open. De opvang in de Diekmanhal is bedoeld voor een korte periode van maximaal 2 weken, dus tot uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022.

Waarom crisisnoodopvang

Gemeente Enschede biedt een tijdelijk onderkomen aan 200 asielzoekers in de Diekmanhal, omdat bij de opvanglocaties elders in Nederland op dit moment geen plek is. Over enkele weken komen in Nederland nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers beschikbaar. In deze tussenliggende periode bieden we van 21 september tot en met 7 oktober in Enschede crisisnoodopvang, op dringend verzoek van het kabinet. Zodat asielzoekers in Nederland niet buiten hoeven te slapen. Daarmee draagt Enschede opnieuw een steentje bij.

Waarom noodopvang in de Diekmanhal

Gezien de grote urgentie om op zeer korte termijn crisisnoodopvang te bieden, kunnen we de Diekmanhal in Enschede het snelst inrichten tot een noodopvang.

Wanneer de eerste asielzoekers komen en hoe lang het duurt

Op 21 september verwachten we de eerste asielzoekers op te kunnen vangen. De crisisnoodopvang in de Diekmanhal is tot uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022.

Wie de crisisnoodopvang regelt

Gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de opvang van deze asielzoekers. Het COA heeft hier geen rol in. Dat betekent dat er medewerkers van de gemeente op de opvanglocatie in de Diekmanhal werken. De gemeente zorgt ook voor maaltijden.

Wie worden precies opgevangen

De bewoners komen uit verschillende landen. We weten vooraf niet precies uit welke landen de mensen afkomstig zijn. We hebben met het COA afgesproken in Enschede asielzoekers op te vangen uit landen waar mensen niet veilig zijn.

Hoe de veiligheid wordt gewaarborgd

In de Diekmanhal is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. De brandveiligheid van de hal is gecontroleerd. Overlast in en rond de Diekmanhal wordt niet geaccepteerd. De Diekmanhal-bewoners die in of buiten de hal overlast veroorzaken worden verhuisd naar een andere opvanglocatie. Bij onveilige of verdachte situaties bij de tijdelijke opvanglocatie belt u de politie op 0900 – 8844. U kunt ook de aanwezige beveiliging bij de Diekmanhal aanspreken.

Of de asielzoekers de Diekmanhal mogen verlaten

Asielzoekers die we opvangen in de Diekmanhal zijn vrij om in- en uit te lopen. Wel maken we gebruik van een toegangscontrole voor de mensen die de Diekmanhal bezoeken. 

Waar sportverenigingen en scholen terecht kunnen

De Diekmanhal is normaliter in gebruik als sportlocatie voor verenigingen en scholen. Sportaal heeft contact met de sportverenigingen en scholen om voor een periode van twee weken alternatieve sportactiviteiten en/of -locaties te organiseren.

Hoeveel geld het ons als gemeente gaat kosten

De kosten van de crisisnoodopvang in Enschede worden betaald door het COA. Alle kosten die de gemeente maakt voor het organiseren van de crisisnoodopvang brengen wij in rekening bij het COA.

Contact

Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of wilt helpen, neem dan contact met ons op. Dat kan via noodopvang@enschede.nl en via helpen@enschede.nl.