Crisisnoodopvang Vliegveld Twente

Er zijn nog steeds te weinig opvangplekken voor asielzoekers. De Rijksoverheid vroeg alle veiligheidsregio’s om vanaf juli 2022 extra asielzoekers op te vangen. In Enschede vangen we 60 asielzoekers op in het voormalige terminal-gebouw van Vliegveld Twenthe.

Belangrijkste informatie crisisnoodopvang 

Elke veiligheidsregio heeft de opdracht om 225 asielzoekers op te vangen. In Twente worden die 225 mensen verdeeld over 14 gemeenten. In Enschede vangen we maximaal 60 asielzoekers op. 

Waarom

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit overvol. Mensen moeten zelfs op straat slapen. Dat komt door een tekort aan huizen voor statushouders (mensen die in Nederland mogen blijven). Statushouders blijven dus langer in een opvangcentrum zitten. Daardoor is er te weinig plek voor nieuwe vluchtelingen.

Waar en hoe lang

De eerste bewoners zijn eind juli 2022 aangekomen. De crisisnoodopvang op Vliegveld Twenthe zou eind oktober 2022 stoppen. Op dringend verzoek van het kabinet heeft de gemeente de crisisnoodopvang verlengd. De crisisnoodopvang op Vliegveld Twente is daardoor in 2023 nog open. Tot hoe lang de crisisnoodopvang nodig blijft, is nog niet duidelijk.

Duur van  crisisnoodopvang op Vliegveld Twenthe

Wij kunnen geen harde einddatum noemen voor de duur van de noodopvang. Er is nog veel onzeker over de asielopvang in Nederland. Wij verwachten dat het aantal vluchtelingen dat asiel aanvraagt in Nederland toeneemt. De gemeenten moeten daardoor meer opvangplekken organiseren.

Organisatie 

Gemeente Enschede is verantwoordelijk voor de opvang van deze asielzoekers. Het COA heeft hier geen rol in. Dat betekent dat er medewerkers van de gemeente op de opvanglocatie werken. 

Veiligheid 

We regelen dit op dezelfde manier als bij de noodopvang van december 2021 tot juli 2022. Dat betekent:

  • Er is 24 uur per dag beveiliging aanwezig
  • Tussen 8.00 en 20.00 uur zijn er meerdere woonbegeleiders aanwezig
  • Het gebouw is brandveilig
  • Er is 1 dagdeel per week een huisarts aanwezig
  • We bieden coronavaccinaties aan
  • We accepteren geen overlast
  • Bewoners die overlast veroorzaken op of buiten het terrein gaan meteen naar een andere locatie
  • Bewoners zijn vrij om het terrein te verlaten
  • We werken aan een plan voor zinvolle dagbesteding

Meer informatie staat in ons veiligheidsplan. Hier staat in welke eisen we stellen aan beveiliging, gezondheid en brandveiligheid. 

Achtergrond bewoners

Het gaat om maximaal 60 bewoners. Het zijn niet steeds dezelfde mensen. Er vertrekken mensen naar een asielzoekerscentrum. Daar beginnen zij aan hun asielprocedure. Er komen dan nieuwe mensen bij op het vliegveld. De bewoners komen uit verschillende landen. 

Contact

Als u vragen heeft, zich zorgen maakt of wilt helpen, neem dan contact met ons op. We pakken het Noaberoverleg weer op. 

Bij onveilige of verdachte situaties belt u de politie op 0900 – 8844.  Er zit altijd beveiliging bij de opvanglocatie. Die kunt u aanspreken. 

Let op: Bij levensbedreigende situaties belt u 112.