Crisisouder: “Ieder kind heeft een plekje in mijn hart”

02 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

Hoe is het om pleeggezin te zijn?

Voor “120 procent” zet Jeannette Ertman zich in voor haar pleegkinderen. Sinds haar pensionering in 2018 zorgde ze voor 5 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 jaar. Ze biedt crisisopvang in haar huis in Glanerbrug. 

De kinderen zijn vaak maar korte tijd bij haar, zelden langer dan 3 tot 4 maanden. “Ik ga er helemaal voor. Ieder kind heeft een plekje in mijn hart”, vertelt ze enthousiast aan het begin van de Week van de Pleegzorg. 

Om die reden ontving ze donderdag 2 november wethouder Harmjan Vedder van de gemeente Enschede bij haar thuis. Hij is onder de indruk van haar inzet: “Heel bijzonder wat Jeannette doet. Pleegouders zijn heel belangrijk. Je wilt dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving. Mensen als Jeannette maken het verschil in het leven van kinderen.”

Jeugdverpleegkundige

Jeannette Ertman heeft “iets” met kinderen. Ze was in de laatste jaren tot haar pensioen jeugdverpleegkundige bij de GGD Twente en voor die tijd ouder-kindverpleegkundige in de thuiszorg. 

“Na mijn pensioen kwam de wens om toch weer iets met kinderen te doen. Het is diepgeworteld gevoel. Je wilt kwetsbare kinderen helpen en beschermen. Het geeft een gevoel van vervulling en betekenis. Ieder kind heeft er recht op dat er van hem/haar wordt gehouden. Ik had graag een groot gezin gewild, maar dat is er niet van gekomen.”

Zelf heeft ze van huis uit “een goede basis meegekregen. Dat is zo belangrijk. Dan ben je beter opgewassen tegen wat je in het leven tegenkomt. Het leven bestaat uit ups en downs. Als je een goede basis hebt, kun je beter omgaan met de downs.”

De keuze om kinderen – liefst baby’s – voor korte tijd op te vangen, heeft te maken met haar leeftijd. 70 jaar is ze nu. “Ik moet realistisch blijven. Ik ben al wat ouder, ik kan klachten krijgen. Je wilt niet met een rollator bij het schoolplein staan. Dat ik er ’s nachts een paar keer uit moet voor een baby, vind ik geen enkel probleem. Ik hoef overdag niet naar mijn werk.”

Goed begeleid

Over de begeleiding door de jeugdzorginstelling Jarabee zegt ze: “Ik word goed begeleid. Na een plaatsing volgt altijd een evaluatie. Bij de eerste plaatsing schrok ik een beetje van het plotselinge vertrek van het kindje. Ik kreeg het bericht; over 14 dagen kunnen we het kindje ergens plaatsen. Nu word ik er beter bij betrokken, ben ik eerder op de hoogte.” 

Heel recent nog is er weer een kindje weggegaan. Dat is zwaar. Het kindje was 13 maanden bij haar –  langer dan gemiddeld. Het afscheid nemen, is altijd lastig. “Je stelt je hart helemaal open, en dan gaat zo’n kindje weer weg. Maar dat is hoe het gaat; je weet van te voren dat een kindje tijdelijk bij je is. Het gaat om het kind, niet om mij.”

Contact met ouders

Tijdens het verblijf van het pleegkind blijft er contact met de biologische ouders, en is er ook contact met het aankomende pleeggezin. “Het is heel belangrijk dat de band tussen de biologische ouders en het kind in stand blijft. Daar doe ik alles voor.  Het aankomende pleeggezin komt eerst kennismaken. Vervolgens worden afspraken gemaakt om de overdracht zo soepel mogelijk te maken.” 

Advies van Jeannette Ertman aan mensen die het pleegouderschap overwegen: “Verdiep je erin wat het betekent. Ik zie het zo; ieder kind heeft een gebruiksaanwijzing die je moet leren lezen. Geef een kind rust, regelmaat, bied het veiligheid, neem de tijd en heb geduld. Je kunt kinderen op deze manier een goede basis meegeven.”

Aanmelden als pleegouder kan via pleegouders@jarabee.nl De Week van de Pleegzorg duurt van 1 november tot en met 8 november.