De Kop: Enschede in ontwikkeling

We werken aan de straten en het groen van De Kop, ook wel bekend als de Kop van de Boulevard. De nieuwe inrichting maakt het gebied groener en aantrekkelijker en zorgt voor een bereikbaar centrum. Ook komt hier een groot nieuwbouwproject.

Planning

We voeren de werkzaamheden in fases uit.

Fase 1

De nieuwe inrichting van de Ripperdastraat, een deel van de Nijverheidstraat en een deel van de Haaksbergerstraat zijn klaar. Op de plek van de rotonde Haaksbergerstraat - Ripperdastraat is een kruispunt met verkeerslichten gemaakt.

Fase 2

In deze fase is gewerkt aan de Haaksbergerstraat, vanaf de personeelsinrit van het MST tot aan de kruising met de Broekheurnerweg, en aan de Zuiderspoorstraat. Er is een extra waterberging aangelegd. De rotonde Haaksbergerstraat-Zuiderval is vervangen door een kruispunt.

In deze video meer uitleg over fase 2.

Fase 3

In fase 3 gaan we aan de slag met:

  • Nieuwe inrichting De Ruyterlaan, deel Nijverheidstraat en Piet Heinstraat
  • Verleggen van de inrit H.J. van Heekgarage West
  • Verbeteren van de inrit Q-park Zuidmolen

Bereikbaarheid Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente blijft tijdens werkzaamheden bereikbaar. U bereikt de inritten van de H.J. van Heekparkeergarage via de Haaksbergerstraat, Ripperdastraat of Kuipersdijk. De hoofdingang en de ingang aan de Haaksbergerstraat bereikt u via de Zuiderval. Uitgebreide informatie over bereikbaarheid MST.

Hoe komt het eruit te zien

Lees per onderdeel hoe De Kop eruit komt te zien.

Haaksbergerstraat

De Haaksbergerstraat is een belangrijke aanrijroute voor het centrum. We versmallen de busbaan naar 1 rijbaan en verplaatsen de busbaan naar het midden van de weg. Hierdoor ontstaat aan de zijkant meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Ook leggen we een extra hemelwaterriool aan en komen er wadi’s langs de weg. Wadi’s zijn lagergelegen stukken groen die het regenwater opvangen. Het regenwater komt straks niet in het gewone riool, maar in het extra riool en de wadi’s. Zo pakken we de wateroverlast in de Haaksbergerstraat aan.

Ripperdastraat / De Ruyterlaan

De Stadscampus is een gebied waarin vooral voetgangers en fietsers elkaar ontmoeten. De aanleg van een shared space (uitleg bij ‘meer informatie’) verbindt de bestaande pleinen van de Stadscampus met elkaar. De Ripperdastraat blijft toegankelijk voor auto’s. Met de aanpassingen creëren we een groen en vriendelijk gebied. Er is een goede verkeersdoorstroming en een veilige oversteek voor voetgangers en fietsers.

Nijverheidstraat / Piet Heinstraat / Beltstraat

We investeren in de verbinding tussen station en binnenstad. De verbinding over de Nijverheidstraat / Piet Heinstraat is belangrijk voor bezoekers en inwoners. De verbinding wordt nog belangrijker door de ontwikkeling De Kop. De busroute verbetert. Met de herinrichting krijgen de straten royale stoepen met bomen waardoor een laan ontstaat. Ook versterken we bestaande entrees naar de binnenstad.

Rotondes Haaksbergerstraat

De rotondes Ripperdastraat – Haaksbergerstraat en Haaksbergerstraat – Zuiderval veranderen in kruisingen met verkeerslichten. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke verkeerssituatie en verbetert de doorstroming van het verkeer. Door deze aanpassing kan de bus op de Haaksbergerstraat blijven rijden.

Inrit Heekgarage West

We verlengen de inrit van de H.J. van Heekgarage West. De entree komt dichterbij de kruising met de Haaksbergerstraat te liggen. Auto’s gaan hierdoor eerder onder de grond en rijden via een ondergrondse verbinding naar de garage. Een ondergrondse rotonde verbindt de Van Heekgarage met de parkeergarage die LIFE gaat ontwikkelen onder het voormalige SLO-pand. Bovengronds krijgen fietsers en voetgangers de ruimte. Zo creëren we een groene en aantrekkelijke entree voor de binnenstad.

Inrit Zuidmolengarage

De inrit van de Zuidmolengarage verbetert. We breken de huidige opgang met brug over de Beltstraat af en maken de toegang naar de parkeergarage inpandig. De parkeergarage is straks vanaf de Beltstraat bereikbaar.

Meer informatie

Nieuwbouw

Middenin het projectgebied De Kop komen 4 woontorens. Momenteel werken we in samenwerking met LIFE en Ten Brinke aan de plannen voor deze nieuwbouwlocaties.

De bouwlocaties hebben verschillende bouwhoogtes. Er is ruimte voor appartementen, kantoren, horeca of een andere commerciële invulling. De inrichting tussen de locaties is groen en autoluw. Zo ontstaat een levendig en aantrekkelijk gebied om in te verblijven.

Het is nog onbekend wanneer het bestemmingsplan klaar is. Na indiening van het bestemmingsplan zal het nog ongeveer 1 jaar duren voordat de bouw begint.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief via dekop@enschede.nl.