De voornemens van 2023 in Stadsdeel Oost

25 januari 2023
Nieuwsoverzicht
Portretfoto van Inge Stegeman, stadsdeelmanager in Oost

De jaarwisseling is altijd een moment van achterom kijken wat is gerealiseerd en vooruit kijken en plannen maken.

 In 2022 is er hard gewerkt aan de agenda voor de komende vier jaar. Samen met betrokken beleidsafdelingen en partners zoals woningcorporaties, welzijnswerk en politie. Inge Stegeman is stadsdeelmanager in stadsdeel Oost. “We zetten de doelen om in een jaarlijks actieplan. De focus ligt op veiligheid en kansen voor jongeren,” aldus Inge Stegeman.

Onderwerpen zoals woningbouw, asielopvang en sociale ondersteuning worden op stedelijk niveau opgepakt. In het stadsdeel ligt juist de kracht om samen met partners en inwoners de eigen wijk en buurt fijner te maken. Het servicecentrum aan de Keppelerdijk is de uitvalsbasis voor wijkcoaches, wijkbeheerders en wijkregisseurs. 

Wat doen de medewerkers daar?

Zij zijn de schakel tussen inwoners van stadsdeel Oost en een heel netwerk aan professionele partners. Van schuldhulp, zorg, opvoeding, onderwijs, sport, veiligheid, jeugd en welzijn. Inge Stegeman: “De kracht zit in het samenwerken. Denk aan drugsproblematiek. Dat is een keten van dealers, verslaafden en helaas; ook kinderen. Dat zijn vraagstukken op criminaliteit, woonoverlast en zorg. We pakken dat breed op, alleen zo halen we resultaat. Dat gaat vaak in kleine stappen, daar hebben we ook de bewoners bij nodig. Zij moeten veilig kunnen melden wat zij zien. Op straat of in de buurt of bij het schoolplein. Ook als het mis  gaat binnen een gezin. Vroegtijdig inschakelen van hulp voorkomt dat de problemen erger worden en kinderen daar hun leven lang problemen van hebben”. 

2023

“Waar we het komend jaar op inzetten is  het versterken van buurtvoorzieningen, kansen voor jongeren en een veilige leefomgeving,” aldus Inge Stegeman. “Buurtnetwerken zijn ontzettend belangrijk. Heel veel mensen helpen elkaar. Aandacht is belangrijk. Dat geldt ook voor jongeren. Ik hoop dat zij zich onderdeel voelen van de buurt en de wijk. 
Naast ontmoeten en jeugd staan leefbaarheid en veiligheid eveneens hoog in het jaarplan. Het aantal overlastgevende panden moet afnemen. Mensen moeten geen hinder ondervinden van buurtgenoten door ruzies, intimidatie, huisjesmelkers of huisvuil en ongedierte. In verschillende buurten is inmiddels een buurtaanpak om overlast te voorkomen. Ook zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een integrale drugsaanpak in de grensregio. 

In gesprek

In een jaarplan benoemen we, naast al het dagelijkse werk, een aantal zaken waar we extra op inzetten. “Ik wil niet de verwachting scheppen dat in december van 2023 alles is opgelost. Wel dat u als bewoner weer in een fijner stukje Enschede-Oost woont”, aldus de stadsdeelmanager. 
Als inwoner kunt u helpen. Meldingen, ideeën en wensen zijn belangrijk. De wijkregisseurs van Stadsdeel Oost gaan graag met u in gesprek. Het makkelijkst gaat dat via een mail aan stadsdeelmanagementoost@enschede.nl