Denk mee over het verkeer in Noord-West Enschede

25 november 2022
Nieuwsoverzicht

De gemeente Enschede voert onderzoek uit naar het verkeer in Noordwest-Enschede. Hierin werken we toe naar een visie op hoofdlijnen om de verkeerssituatie te verbeteren. Vanaf het begin van het jaar hebben we in verschillende rondes aan input opgehaald. Momenteel wordt op basis van alle informatie gewerkt aan een eindvoorstel.

Geef uw reactie!

Op de projectpagina staat een concept van het voorstel inclusief de verwachte effecten. Geef uw mening via deze pagina. Het definitieve voorstel zal begin 2023 ter besluitvorming voorgelegd worden de gemeenteraad. Let op: Het gaat op dit moment om een conceptvoorstel van de visie op hoofdlijnen. U heeft nog alle ruimte om uw mening te geven. Ook op het moment als de plannen in uitvoering gaan. 

Planning en vervolg

  • November 2022: Reacties ophalen conceptvoorstel.
  • Februari 2023: Behandeling van het plan in de stadsdeelcommissie Noord.
  • Maart 2023: Vaststelling van het plan door de gemeenteraad van Enschede.

Als het plan het gehele besluitvormingstraject doorstaan heeft zal het in detail worden uitgewerkt. In deze fase wordt duidelijk wat het concreet voor u en uw wijk betekend en is er weer de mogelijkheid om mee te denken. 

Bent u benieuwd naar meer informatie en het gehele proces? Dit is allemaal te vinden op de projectpagina