Depressie

20 juni 2018

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan NAH (niet aangeboren hersenletsel). Hieronder volgt een bijdrage over depressie.

Depressie: Een depressie is een nare psychiatrische stoornis waar mensen erg veel last van hebben. Er zijn veel oorzaken waardoor je een depressie kunt krijgen. Bij het ontstaan van een depressie speelt kwetsbaarheid in veel gevallen een rol.
Deze kwetsbaarheid kan erfelijk zijn. Ook kan kwetsbaarheid ontstaan door wat je hebt meegemaakt. 
Negatieve ingrijpende gebeurtenissen ('life events') kunnen een vergroot risico vormen bij het ontstaan van stemmingsstoornissen.

Klachten die bij een depressie horen zijn:

1. Sombere stemming (of geprikkeldheid bij kinderen en jongeren) gedurende bijna de hele dag, bijna elke dag.
2. Duidelijk minder interesse voor leuke dingen doen en plezier maken, ook gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag.
3. Onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of onopzettelijke gewichtstoename, of minder/meer eetlust. Bij kinderen kan er sprake zijn van het uitblijven van de verwachte gewichtstoename.
4. Slaapklachten: niet (genoeg) kunnen slapen, te veel moeten slapen,bijna elke dag.
5. Je opgejaagd of juist geremd voelen, bijna elke dag.
6. Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag.
7. Je voelt je waardeloos of hebt ernstige schuldgevoelens.
8. Minder goed kunnen denken, concentreren of besluiten nemen. 
9. Gevoelens van wanhoop, zelfmoordgedachten, fantasieën over zelfmoord zonder echte plannen, of juist een zelfmoordpoging of een specifiek plan voor zelfmoord.

Signalen die er op kunnen wijzen dat je aan een depressie lijdt:

1. Slaapproblemen
2. Nachtmerries
3. Verlies van eetlust
4. Onverklaarbare lichamelijke pijn 
5. Slechtere werkprestaties
6. Gedragsveranderingen
7. Vermoeidheid en moeite met concentreren 
8. Somber zijn.

Iedereen voelt zich wel eens somber of heeft geen plezier in de dingen om zich heen. Dit soort gevoelens zijn heel normaal en gaan in de meeste gevallen vanzelf weer over.
Anders is dit wanneer de onderliggende oorzaak van de sombere gevoelens een depressie is. In dit geval kunnen de sombere stemming en het verlies van interesse en plezier steeds erger worden en kunnen de gevoelens langdurig blijven aanhouden.
De scheidingslijn tussen 'normale somberheid' en het hebben van een depressie is soms lastig te bepalen.
Een depressie kan weken, maanden of zelfs jaren duren. Uiteindelijk gaat een depressie bijna altijd over. Wie zich op tijd bewust wordt van depressieve gevoelens of stemmingsvermindering kan gelukkig vroeg hulp zoeken.
Om te voorkomen dat je op den duur je werk en sociale contacten verliest, moet je snel na vaststelling van een depressie met behandeling beginnen. Een goed begin is het maken van een afspraak met je huisarts. Samen kun je de mogelijkheden bespreken.
Wie depressief is, kan ook een afspraak maken met een therapeut van de GGZ Groep om te kijken wat de mogelijkheden tot behandeling zijn.

Wat kan je zelf doen:

· Niet ontkennen: Ontken niet dat je je somber voelt. Krop
gevoelens niet op. Praat er over, dat lucht op.
· Dagritme : Kies voor regelmaat en structuur in het leven, ook als
je niets hebt gepland. Op vaste tijden gaan slapen, opstaan en eten kan je helpen om grip op het leven te houden. Laat je niet leiden door je eigen somberheid.
· Lichamelijke activiteit: Probeer regelmatig te bewegen. Een stuk wandelen of fietsen is vaak al voldoende. Door lichaamsbeweging
wordt een stofje aangemaakt in de hersenen, endorfine, waardoor je je geestelijk prettiger voelt. Bovendien zal je  tijdens deze 
activiteiten niet steeds aan je somberheid denken.
· Contacten: Blijf met andere mensen omgaan. Je hoeft je niet te schamen voor je somberheid. Trek jezelf niet te veel terug. Anderen
kunnen juist een goede afleiding of steun zijn.
· Bewuste keuzes: Wanneer je een besluit neemt en ergens bewust
voor kiest, kun je weer het gevoel krijgen dat jezelf de controle hebt over het leven.
· Niet perfect: Leg jezelf niet de druk op alles perfect te willen doen. Dit kan leiden tot ontevredenheid, teleurstellingen en
dwangmatigheid.
· Eet gezond: Een tekort aan voedingsstoffen kan ervoor zorgen dat
je je nog lustelozer en somberder voelt. Eet daarom gezond en 
gevarieerd.
· Buitenlucht: Zonlicht en frisse lucht kunnen een positieve invloed hebben op je stemming.
· Ontspanningsoefeningen: Ontspanningsoefeningen kunnen je helpen je lichaam en geest tot rust te brengen.
· Doe leuke dingen: Hoe moeilijk het ook is, probeer leuke dingen te blijven doen. Denk aan dingen waar je plezier aan beleefde
voordat je depressief werd. Pak dit weer op. Je zult zien dat je je naderhand beter voelt.

Wat kunnen de mensen om je heen doen:

· Verzamel informatie: Zo krijgt je meer inzicht in hoe iemand met
een depressie zich voelt.
· Toon begrip en geduld: Een luisterend oor is erg belangrijk. Laat
iemand uitpraten, denk mee en probeer te begrijpen hoe de ander zich voelt.
· Geef geen ongevraagde adviezen: Ook al is het vaak goed bedoeld, het ongevraagd geven van adviezen kan averechts
werken. Dit kan leiden tot irritaties.
· Hulp zoeken: Motiveer de ander om hulp te zoeken. Het praten
met een deskundige kan prettig zijn en is bovendien erg belangrijk.
· Samen dingen doen: Dit kunnen leuke, nieuwe dingen zijn, maar
ook dagelijkse dingen zoals de hond uitlaten, wandelen of winkelen.
· Let goed op jezelf: Praat over je eigen gevoelens met anderen. Leven met iemand met een depressie kan zwaar zijn. Let op dat je niet alleen bezig bent met het zorgen voor de ander.

Als je deze klachten bij jezelf waarneemt is het verstandig om een afspraak te maken met je huisarts en het daarnaast ook te bespreken met je leidinggevende zodat deze weet dat het even minder goed met je gaat.
De huisarts kan je adviseren om hulp te zoek bij een maatschappelijk werker of psycholoog. Vanuit de Arbodienst kan ondersteuning worden geboden door de verzuimconsulent en eventueel de bedrijfsarts.
Blijf er niet alleen mee rondlopen, het is verstandig om hulp te zoeken!