Nieuw Beschut

31 oktober 2018

Beschut werk is werk in een beschermende omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het is voor mensen met een UWV-uitkering die door de gemeente worden begeleid. De gemeente zorgt er ook voor dat hij/zij op een beschutte werkplek wordt geplaatst. (Artikel 10b Participatiewet).    

Dienstbetrekking  

Bij beschut werk heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Dit betekent dat iemand een arbeidsovereenkomst heeft en loon verdient. Dit is dus wat anders dan werken met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk en (arbeidsmatige) dagbesteding. Deze activiteiten vallen niet onder de definitie van beschut werk volgens de Participatiewet.
De gemeente zorgt er voor dat iemand een dienstbetrekking krijgt. Dit kan zoals in Enschede binnen de sociale werkvoorziening zijn, maar dat hoeft niet. Het UWV beslist of iemand in aanmerking komt voor beschut werk.

Voor wie is beschut werk bedoeld?

Nieuw Beschut is voor mensen die wel kunnen werken, maar (nog) niet in een gewone baan. Ook niet als zij extra begeleiding en ondersteuning krijgen. Zij kunnen alleen werken in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het gaat om mensen die door hun beperking zoveel (blijvende) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben dat niet van een werkgever kan worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV.

Wanneer kan iemand werken (arbeidsvermogen)?  

Hieronder de criteria wanneer iemand kan werken. Met behulp van deze criteria wordt bepaald of iemand arbeidsvermogen heeft. 

  • Iemand die een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie. Hiermee wordt bedoeld dat iemand misschien niet alle taken aan kan die horen bij een baan, maar wel een taak kan uitvoeren die onderdeel uitmaakt van de baan.
  • Iemand die zich kan houden aan afspraken en op tijd kan komen.
  • Iemand die tenminste één uur achter elkaar kan werken en zijn aandacht bij het werk kan houden, zonder dat hij hierbij intensieve begeleiding nodig heeft.
  • Iemand moet minimaal vier uur per werkdag kunnen werken.

Praktijkdiagnose op de unit de Haven bij de DCW

Als “ingang” voor nieuw beschut in Enschede is er een Praktijkdiagnoseprogramma bij de DCW opgezet. Deze diagnose duurt drie maanden, waarbij de kandidaat  in één of meerdere werksoorten aan het werk gaat. In deze periode wordt onderzocht of iemand voldoet aan de hierboven genoemde vier criteria. Nadat deze periode is afgesloten, krijgt de gemeente Enschede of het UWV een onderbouwd advies of iemand kan werken of is aangewezen op dagbesteding.