Vakantie en ziekte

20 juni 2018

De vakantie komt er weer aan!

Daarom informeren we je over de regels bij ziekte en vakantie.

Je kunt met twee situaties te maken krijgen:

1. Ziek worden tijdens je vakantie
2. Je bent ziek en je wilt op vakantie

Wat moet je doen als je ziek wordt tijdens je vakantie?

A. -Binnen 24 uur nadat je ziek bent geworden bel je met je leidinggevende of detacheringbegeleider om je ziek te melden.
-Je geeft door op welk adres je bent.
-Je vertelt waarom je denkt dat je met je ziekte niet zou kunnen werken.

B. Om de vakantiedagen in ziektedagen te kunnen omzetten moet officieel worden vastgesteld dat je ziek bent. Daarvoor heb je een medische verklaring nodig van een
arts:
Medische verklaring
In de medische verklaring moet staan:
· de medische reden waarom je niet in staat bent om te werken of om aangepast
werk te verrichten;
· hoe lang het ongeveer gaat duren voordat je weer geheel of gedeeltelijk zou kunnen
werken;
· de eventueel ingestelde behandeling of therapie;
· een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (als dat zo is).
Deze medische verklaring moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld. Zo gauw je weer terug bent, word je opgeroepen voor het spreekuur bij de bedrijfsarts. De medische verklaring die de arts op je vakantieadres heeft gemaakt, geef je dan aan de bedrijfsarts.

2. Je bent ziek en je wilt op vakantie
Stel je bent ziek, maar je wilt toch graag op vakantie. Wat moet je dan doen?
A. Overleg met je leidinggevende dat je graag op vakantie wilt.
B. Het kan zijn dat je naar de bedrijfsarts moet voor de vraag of het medisch gezien
verstandig is dat je op vakantie gaat. De bedrijfsarts kan hierover een advies geven. 
C. Je moet verlof opnemen. Je bouwt verlof op tijdens ziekte, dat betekent dat je ook
verlofuren moet opnemen als je op vakantie wilt.

Wij wensen je een fijne en gezonde vakantie!