Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Twekkelerveld aardgasvrij

Landelijk hebben we met elkaar afgesproken dat alle huishoudens in 2050 hun woningen anders dan met aardgas verwarmen. Gemeenten zijn nu aan zet om dit uit te werken in plannen voor hun wijken. We hebben u afgelopen jaar geïnformeerd dat Twekkelerveld is aangewezen als eerste bestaande wijk in Enschede die van het aardgas afgaat. Op deze pagina vindt u informatie over deze verandering.

Het besluit om Twekkelerveld als eerste Enschedese wijk van het aardgas af te halen, maakte veel los. U had veel vragen en zorgen. En dat begrijpen we. We gaan u de komende tijd, binnen de geldende voorschriften van het RIVM op anderhalve meter, weer bijpraten op informatiebijeenkomsten over waar we nu staan. Omdat dit nu nog slechts in kleine groepen kan doet verantwoordelijk wethouder Jeroen Diepemaat dit alvast aan iedereen in een korte videoboodschap. Daarin legt hij uit hoe we tot dit besluit zijn gekomen en waar we nu staan. Bekijk de video hier:

Alternatieven voor aardgas

In 2019 heeft de Universiteit Twente onderzocht wat inwoners van Twekkelerveld belangrijk vinden bij een alternatief voor aardgas. Beheersbare kosten en behoud van wooncomfort bleken het meest belangrijk. Daarom hebben gemeente en de corporaties afgesproken dat we bij het alternatief voor aardgas streven naar woonlastenneutraliteit (u betaalt maandelijks ongeveer evenveel voor energie) en uw wooncomfort mag er niet op achteruitgaan. Deze punten zijn ook leidend voor het alternatief voor woningeigenaren om mee te doen.  Kosten en wooncomfort zijn onderdeel van het onderzoek dat bureau DWA heeft gedaan naar de alternatieven voor aardgas in Twekkelerveld. Uit het onderzoek komt naar voren dat het warmtenet in vergelijking met all electric en een hybride (elektrisch en gas) op dit moment de beste collectieve oplossing is als je kijkt naar kosten en wooncomfort.  Over de voor- en nadelen van deze alternatieven is een korte animatie gemaakt. De animatie, het DWA en UT-onderzoek bekijkt u hier:

Subsidieaanvraag en keuze voor warmtenet

Het Rijk heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de eerste wijken die van het aardgas afgaan. De gemeente Enschede heeft hiervoor in mei een aanvraag ingediend. Subsidie is nodig om de kosten voor de aanpassingen aan de installaties en aanvullende isolatiemaatregelen in uw woning te kunnen bekostigen. In totaal hebben we voor 1.200 woningen een aanvraag van bijna 10 miljoen euro ingediend. In de subsidieaanvraag zijn we uitgegaan van het warmtenet als collectieve oplossing voor de energietransitie in uw wijk. We hebben ons daarbij gebaseerd op eerder gedaan onderzoek door DWA en de UT.

Het Wijkuitvoeringsplan

Hoe we Twekkelerveld precies van het aardgas af gaan halen en hoe het warmtenet hierbij wordt ingezet moeten we het komende jaar nog verder onderzoeken, met u, de wooncorporaties, een warmteleverancier en Enexis. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwerkt in een zogeheten Wijk Uitvoering Plan. In dit plan wordt duidelijk wat de maandelijkse kosten voor u zullen zijn, of uw woning verder geïsoleerd moet worden, welke straten en woningen als eerste van het gas af kunnen, welke andere opgaven en groot onderhoud te combineren zijn en wat de exacte planning is.

Laat uw reactie achter

Vragen kunt u stellen via aardgasvrij@enschede.nl