Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte

Elke gemeente heeft de opgave gekregen om in een ‘Transitievisie warmte’ te beschrijven hoe woningen en bedrijven aardgasvrij worden gemaakt. Ook Enschede is bezig met het opstellen van zo’n transitievisie. In deze visie beschrijven we het beste alternatief voor aardgas per wijk en maken we een planning voor het aardgasvrij maken van de stad. 

Deze plannen maken we niet alleen. We doen dit samen met woningcorporaties, Enexis (de beheerder van gas- en elektriciteitsleidingen), Ennatuurlijk (de beheerder van het warmtenet) en de lokale energiecoöperatie Enschede Energie. Ook bespreken we de ideeën met de wijkraden en MKB Twente. 

U als inwoner van Enschede mag uiteraard niet ontbreken in dit proces. We horen graag uw mening en ideeën. In oktober vorig jaar hebben we een startbijeenkomst met inwoners gehouden. Hier hebben we de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden verzameld die inwoners zien bij het stoppen met het gebruik van aardgas.

Nu houden we een tweede informatieavond, waar we onze eerste ideeën over de Transitievisie Warmte toelichten. Wij horen hier graag uw mening hierover, zodat we deze kunnen meenemen bij de verdere uitwerking van de visie.  

Aanmeldformulier informatieavond Transitievisie Warmte

Bent u erbij op donderdag 27 mei van 19.30 tot 21.00? Meld u direct aan door uw naam en e-mailadres door te geven. Zo kunnen wij u de link naar de digitale bijeenkomst sturen.

Current step: Begin
0%