Transitievisie warmte

Transitievisie warmte

Wat is per Enschedese wijk het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten?  Welke wijken zijn geschikt om als eerste aan te pakken, doordat er al grote ingrepen zijn voorzien? Dit wordt allemaal meegenomen in de Transitievisie warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van steden. In alle gemeenten moet in 2021 een Transitievisie zijn vastgesteld. Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije stad niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie sowieso iedere vijf jaar opnieuw bekeken.

Transitievisie warmte: routekaart naar een aardgasvrij Enschede

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in Enschede van het aardgas afhalen is een ingewikkelde en enorme klus. Gelukkig hoeft het niet van vandaag op morgen te gebeuren. Maar om 2050 te halen moeten we de komende jaren wel gaan starten met de eerste wijken.

Pilot Twekkelerveld

In Enschede is Twekkelerveld de eerste bestaande wijk die van het aardgas afgaat. Op dit moment doen we onderzoek naar het beste alternatief voor aardgas en hoe we samen met bewoners tot de beste keuze kunnen komen. De ervaringen van Twekkelerveld worden meegenomen in de Transitievisie warmte. Meer informatie over het aardgasvrij maken van Twekkelerveld lees je op de pagina Twekkelerveld Aardgasvrij.

Wat vindt Enschede van aardgasvrij maken?

Voordat de gemeente is gestart met het maken van de transitievisie warmte, zijn bewoners al betrokken. In september 2020 is een enquête gehouden door Kennispunt Twente over het aardgasvrij maken van Enschede. De vragenlijst is ingevuld door meer dan 1.300 inwoners.

Bekijk de resultaten van het onderzoek.

Digitale informatieavonden Warmtetransitie

Eerste digitale informatieavond Transitievisie Warmte  - 1 oktober 2020

Tijdens deze informatieavond zijn inwoners geïnformeerd over het Transitievisie Warmte traject. Ook zijn er uitgangspunten verzameld die voor inwoners belangrijk zijn bij het maken van de Transitievisie Warmte. De presentatie en het vraag en antwoord document kunt u teruglezen.   

U kunt de bijeenkomst ook terugkijken:

Tweede digitale informatieavond Transitievisie Warmte - 27 mei 2021 

Tijdens deze informatieavond zijn de belangrijkste punten uit het concept van de Transitievisie Warmte toegelicht. Inwoners werden meegenomen in de analyses die gedaan zijn en er werd uitgelegd wat dit betekent voor de aanpak van de warmtetransitie per wijk. De presentatie en het vraag en antwoord document kunt u teruglezen.