Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. We maken Enschede klimaatadaptief omdat we meer last krijgen van:

- Wateroverlast door meer hevige regenbuien
- Wateroverlast door hogere grondwaterstanden
- Droogte en extreme hitte

Op deze pagina kun je lezen wat er in Enschede gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en hoe je hier zelf een steentje aan kunt bijdragen.