Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. We maken Enschede klimaatadaptief omdat we meer last krijgen van:

- Wateroverlast door meer hevige regenbuien
- Wateroverlast door hogere grondwaterstanden
- Droogte en extreme hitte

Op deze pagina kun je lezen wat er in Enschede gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en hoe je hier zelf een steentje aan kunt bijdragen. 

Hevige regenval

We krijgen vaker te maken met extreme regenbuien. Door de toenemende bebouwing en bestrating kan het regenwater niet meer weg. Dit leidt tot steeds meer overlast en schade.

Grondwateroverlast

Enschede kent in voor- en najaar vaak grondwateroverlast. Dit komt door de ondergrond, het ontbreken van sloten in het stedelijk gebied en de ligging van Enschede.

Hittestress

Als de aarde opwarmt komen er meer extreem warme dagen. Door verstening van straten, pleinen en uw eigen tuin wordt het heet in de stad. Meer groen is een oplossing.

Link naar deltaprogramma.nl ruimtelijke adaptatie

Link naar een PDF interreg CATCH Enschede

Waterschap Vechtstromen zet in op een KlimaatActieve Stad