Hittestress

Als de aarde opwarmt komen er meer extreem warme dagen. Door verstening van straten, pleinen en uw eigen tuin wordt het heet in de stad. Dat noemen we hittestress.

De exreme hitte leidt bovendien tot droogte. Meer informatie hierover vindt u op de website van de provincie Overijssel.

Wat doet de gemeente

 • Meten met sensoren

  Met de UT meten we de stad met sensoren om te onderzoeken hoe groot het probleem is en of oplossingen helpen.

 • Natuurlijke ventilatie 

  Nieuwe huizenblokken bouwen we dusdanig dat de wind de warmte beter kan meevoeren.

 • Meer groen en meer water in de stad 

  10 procent meer groen brengt de temperatuur ter plaatse met 0,6 graden Celsius omlaag. Daarnaast zorgt bewegend water voor verkoeling.

 • Temperatuurverschillen in kaart

  Met het RIVM hebben we kaarten gemaakt van diverse steden in Nederland waaronder ook Enschede. Deze kaarten tonen het gemiddelde luchttemperatuurverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden. 

Wat kunt u doen

 • Geen stenen maar groen

  Neem geen tegels in uw tuin, maar liever zoveel mogelijk groen. Steen houdt warmte vast, groen verkoelt. Kijk voor meer informatie op www.operatiesteenbreek.nl

 • Groene gevel en groen dak

  Vergroen de gevel met klimplanten en leg een groen dak aan. Het houdt de warmte buiten, koelt de lucht en neemt overtollig regenwater op.

 • Leg een watertuin aan 

  Het zorgt ervoor dat het regenwater hier kan worden opgevangen en daarnaast verkoelt bewegend water. Een fontein vergroot dit verkoelende effect.

 • Ramen overdag dicht en 's nachts open

  Doe overdag de ramen (en gordijnen) dicht om de warmte buiten te houden en ’s nachts de ramen open om de koele lucht binnen te laten.

 • Drink veel water!

  En let erop dat ouderen om u heen voldoende drinken. Bij hen ontbreekt vaak de prikkel om te drinken met uitdrogingsverschijnselen tot gevolg.

 • Laat de zonwering neer

  Zo kan de hitte worden buiten gehouden zonder dat airconditioning nodig is.

 • Gebruik geen airconditioning

  Airconditioning zorgt voor meer hitte op straat en kost veel elektriciteit, terwijl juist tijdens hittegolven elektriciteit schaars kan worden door gebrek aan koelwater voor elektriciteitscentrales.

Kijk op www.groenblauwenschede.nl voor meer praktische tips en makkelijke ideeën waar je enthousiast van wordt.