Aan de slag met een groen schoolplein

Leerlingen, ouders, leraren en andere genodigden op het mooi versierde schoolplein voor de opening
14 februari 2020

Op 13 februari werd tijdens een inspiratiebijeenkomst ‘Gemeenten gaan voor groen’ de eerste partnergemeenten bekend gemaakt door gedeputeerde Ten Bolscher.

Deze partnergemeenten gaan samen met provincie aan de slag met groene, gezonde speelplekken voor kinderen. De gemeente Enschede is naast Hellendoorn en Oldenzaal één van die gemeenten.

De provincie Overijssel wil meer kinderen in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein! Daarnaast draagt een groen plein bij aan een mooiere omgeving, meer biodiversiteit en een betere waterberging. Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel, IVN Overijssel en de provincie hebben hiervoor een ondersteuningsprogramma gemaakt voor bassisscholen die mee willen doen.

Afgelopen jaar hebben reeds 20 scholen in Enschede interesse getoond in de vergroening van hun schoolplein. Tien basisscholen hebben de provinciale subsidie aangevraagd en op 22 januari is bij Obs Stadsveld een groen plein geopend. Dit voorjaar zal bij basisschool de La Res een Tiny Forest worden aangeplant. De school heeft ook interesse in verdere vergroening van het plein...