Circulaire economie: gemeente zoekt samenwerking met bedrijven

textiellab van Saxion
27 december 2021

De komende jaren wil de gemeente Enschede samenwerking zoeken met de bedrijven op gebied van de circulaire economie.

In 2022 gaat de gemeente hiermee starten. Het college van B&W heeft de notitie ‘Circulaire economie in Enschede’ vastgesteld.

Binnen een kringloopeconomie of circulaire economie worden grondstofvoorraden niet uitgeput en reststoffen volledig opnieuw ingezet in het systeem. De ambitie van de Rijksoverheid is dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is met tussendoel van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

Tijd voor actie

Enschede zet verschillende stappen om de klimaatdoelen te halen. Wethouder Jurgen van Houdt: “Net als onze nationale regering en de Europese Unie is ook de gemeente Enschede doordrongen van deze opgave. We moeten onze aarde beschermen tegen uitputting. Het is tijd is om als gemeente Enschede samen met ondernemers en instellingen over te gaan tot nog meer actie.”

De ondersteuning gaat de gemeente op verschillende manieren organiseren: van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het werven van fondsen tot het verstrekken van handreikingen en ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen. Het programma wordt in samenwerking met de verschillende sectoren en organisaties uitgewerkt.

Vervolgplannen voor Circulair Enschede

Behalve in de samenwerking met ondernemers, ziet de gemeente nog minstens vier andere mogelijkheden om Enschede meer circulair te maken.

  1. We gooien nog steeds veel bruikbare spullen weg. Het college wil hergebruik verder stimuleren. 
  2. Ten tweede kan de gemeente zelf nog bewuster inkopen, ook nu is duurzaamheid al een belangrijk criterium.
  3. Een derde beleidslijn is het ontwerp van de openbare ruimte: nu al let de gemeente op duurzaamheid bij de inrichting van de buitenruimte. Nog nadrukkelijker gaat de gemeente circulaire economie toepassen bij bijvoorbeeld bankjes in een park, groenstroken, wegen enzovoort.
  4. Tenslotte, als het gaat om de ontwikkeling van een heel gebied, zoals bijvoorbeeld de spoorzone, wil de gemeente in het overleg met allerlei partners, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en wegenbouwers, het thema circulaire gebiedsontwikkeling oppakken.