De Stadsbeek is feestelijk geopend

06 juli 2018

Het is met deze periode van extreme droogte bijna niet voor te stellen, maar we hebben ook andere tijden gekend: natte periodes met wateroverlast in Pathmos en Stadsveld. Beide periodes illustreren waarom de Stadsbeek wordt aangelegd.

De beek voert in natte periodes het overtollige water af en zorgt voor verkoeling bij hitte. Gisteren werd het eerste deel van de Stadsbeek aan de Bruggertstraat en de Rembrandtlaan geopend door wethouder Hans van Agteren en kinderen uit de buurt.

Samen met bewoners en partners

De wethouder is trots dat dit project tot stand is gekomen: “We pakken met de Stadsbeek stap voor stap de wateroverlast in de wijken Pathmos en Stadsveld aan. Dat doen we niet alleen, maar echt samen met bewoners en partners. Bovendien combineren we deze aanpak met andere ambities, zoals het vergroten van de leefbaarheid, biodiversiteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Met de Stadsbeek bereiden we Enschede goed voor op het veranderende klimaat, terwijl de wijk ook nog mooier is geworden.”

Aan de aanleg gingen jaren van informeren, draagvlak creëren en ontwerpen met bewoners vooraf. De afgelopen jaren stonden ook in het teken van samenwerken met verschillende partners: de provincie, waterschap Vechtstromen, het rijk en Europa. De samenwerking met het waterschap is intensief en goed. Dat is belangrijk want zij worden, als de Stadsbeek helemaal klaar is, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de beek. Het waterschap heeft daarnaast ook een grote financiële bijdrage gedaan aan het project.

Ontmoeting, ontspanning én waterberging op Pinkeltjesplein

Het eerste deel van de beek is nu klaar, maar in 2019 en 2020 wordt de Stadsbeek verder aangelegd. In de B.W. ter Kuilestraat en de Elferinksweg komt een beek met bruggetjes naar de woningen. Het Pinkeltjesplein wordt een mooie plek voor ontmoeting, ontspanning en waterberging. Van Agteren: “We zijn nog lang niet klaar en hopen met elkaar nog meer kansen te benutten. Daarbij willen we ook graag de corporaties en bewoners motiveren om te helpen. Zij kunnen bijvoorbeeld dakwater afkoppelen naar de beek en tegels in hun tuin vervangen door planten en gras. Daardoor kan het regenwater makkelijker weg en dat scheelt in de wateroverlast.”