De Twentse Landdag

kraampjes op de Twentse Landdag
19 september 2018

Op 23 september vindt van 10.00 -17.00 uur in het Ledeboerpark de Twentse Landdag plaats met als thema ‘Energiek Platteland’.

Onder het motto ‘Stad ontmoet platteland’ presenteren agrarische- en plattelandsorganisaties zich met veel energie met educatieve activiteiten, streekproducten en vele doe- en kijkdemonstraties!

Het hoofdthema dit jaar is duurzame energie. De samenwerkende partners duurzaamheidseducatie van de gemeente Enschede, de Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (STAWEL), biologische zorgboerderij De Viermarken, het Agrarisch Onderwijscentrum en de Culturele Zondag stelden voor dit evenement een gevarieerd programma samen. Energie is hierbij de rode draad.

Energie heeft vele aspecten: het zit in voedsel, het is nodig om te kunnen sporten en het kan op vele manieren worden opgewekt. Speciale aandacht is er voor de energietransitie. Een actueel onderwerp waarbij het gaat om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Op het ‘Energieveld’ laten lokale energiecoöperaties zien hoe zij groene energie produceren en verspreiden. Ook presenteren zij hun plannen voor de toekomst. Sportaal biedt gelegenheid voor diverse sporten, er is een podium voor zang, dans en muziek, de melkveehouderijbedrijven presenteren zich en natuurlijk ontbreekt de veekeuring dit jaar ook niet.