Enschedese laagbouw kiest eigen afvalcontainers

08 mei 2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de afvalinzameling aan huis in Enschede.

Laagbouwbewoners ontvangen tussen 11 en 30 mei een brief.

Laagbouwbewoners kiezen zelf welk afval zij willen wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt en welk afval aan huis wordt opgehaald. Ook kunnen zij zelf het formaat van de container kiezen. Tussen 11 en 30 mei ontvangen alle laagbouwbewoners een brief waarin staat hoe zij de keuze kunnen doorgeven.

In mei kunnen bewoners van laagbouw hun keuze doorgeven via een speciale website. Zij kiezen welke containers zij aan huis willen en in welk formaat (140 of 240 liter). Nieuw daarbij is dat er ook voor een verpakkingencontainer kan worden gekozen. De zakken worden niet meer huis aan huis opgehaald, de nieuwe verpakkingencontainers worden wel huis aan huis geleegd. Laagbouwbewoners kunnen dus kiezen uit vier containers: de groene gft-container, blauwe papiercontainer, grijze restafvalcontainer en de oranje verpakkingencontainer. Wie de ruimte heeft kan voor alle vier containers kiezen. Maar één, twee of drie is ook mogelijk. Inwoners kiezen dus of zij afval aan huis laten ophalen of het zelf wegbrengen naar een verzamelcontainer in de buurt. Gft-afval wordt altijd aan huis opgehaald.

Met de introductie van de verpakkingencontainer wordt het straatbeeld schoner en netter. De plastic verpakkingenzakken blijven nog wel bestaan voor de inwoners die ervoor kiezen om hun verpakkingenafval weg te brengen. Zij krijgen een aantal rollen per jaar.

Restafval en verpakkingen van twee- naar vierwekelijks

Vanaf januari 2021 worden het restafval en de verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) 1 keer per 4 weken ingezameld. Op dit moment is dat nog 1 keer per 2 weken. De inzameling van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) en papier blijven zoals inwoners gewend zijn.

Enschede zonder afval

Dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren en de enorme toename van afvalscheiding door de inwoners van Enschede is een succesvolle stap gezet in het bereiken van de doelstelling van de Twentse gemeenten: in 2030 nog maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar. De hoeveelheid restafval is in Enschede in drie jaar tijd flink gedaald: van 215 naar 118 kilo per inwoner per jaar. Door de bewoners zelf te laten kiezen wat bij hun huishouden past, wordt afval beter gescheiden. Op deze manier wordt zoveel mogelijk afval weer gebruikt als grondstof voor nieuwe producten.

Begin juni wordt de hoogbouw geïnformeerd over de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en etensresten bij hoogbouw.

Zie ook https://www.twentemilieu.nl/enschede/tips-tricks/enschedese-laagbouw-kiest-eigen-afvalcontainers