F35 tussen Enschede en Oldenzaal laat nog even op zich wachten

04 februari 2019

Enschede is volop in beweging. Om de stad bereikbaar te houden wordt gewerkt aan verschillende projecten.

Deze projecten moeten bijdragen aan een verbetering van het fietsklimaat, verbetering van de doorstroming voor het autoverkeer, verbetering van de verkeersveiligheid en de ambitie om fietsstad 2020 te worden en worden vastgelegd in een mobiliteitsvisie. Op dit moment werkt de gemeente aan een nieuwe mobiliteitsvisie. Dit plan wordt voor de zomer aan de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast wordt jaarlijks een lijst met mobiliteitsprojecten opgesteld. Deze lijst is onderverdeeld in projecten “boven de streep‟ en “projecten “onder de streep‟.  Voor projecten ”boven de streep” is binnen de huidige financiële kaders geld beschikbaar; voor de projecten “onder de streep“ (nog) niet. 

Fietssnelweg (F35) Enschede-Oldenzaal

Het project F35 Enschede-Oldenzaal staat in de projectenlijst “onder de streep”. Dit betekent dat de fietssnelweg tussen Enschede en Oldenzaal dus nog even op zich laat wachten. Wel is in opdracht van de provincie Overijssel een planstudie gestart voor het traject F35 tussen gemeentegrens Oldenzaal en Roombeek. Die planstudie moet uiteindelijk leiden tot een definitief ontwerp van het traject. De verwachting is dat de planstudie in het derde kwartaal van 2019 wordt afgerond inclusief geactualiseerde kostenramingen. Afhankelijk van de hoogte van subsidiebijdragen, kan een voorstel voor eigen gemeentelijke financiering aan de raad worden voorgelegd. De raad kan overwegen om in 2020 te besluiten om de F35 tussen Enschede-Oldenzaal verder voor te bereiden en uit te voeren.

Realisatie F35 tussen station en Lasonderstraat

De gemeente start dit jaar wel met de herinrichting van de Raiffeissenstraat. Daarbij wordt een gedeelte van de F 35 tussen station en Lasonderstraat gerealiseerd.  Dit traject wordt mede gefinancierd vanuit de Provincie Overijssel.

Voor de aanleg van zeven trajecten van de fietssnelweg F35 heeft de provincie circa 6 miljoen euro uitgetrokken. Het gaat om trajecten in Almelo, Borne, Enschede en Wierden. De aanleg zorgt voor nieuwe verbindingen van de 62 kilometer lange fietssnelweg van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en de realisatie van de F35 tussen station en Lasonderstraat. De investering van 6 miljoen euro maakt deel uit van een totaal pakket van maatregelen aan wegen en fietspaden en maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren in Overijssel. De provincie trekt hiervoor in totaal 21 miljoen euro uit.