Goedkeuring Gemeenteraad aan Water- en Klimaatadaptatieplan

26 oktober 2021

Verder werken aan een groenblauw Enschede

De gemeenteraad heeft 25 oktober unaniem het Water- en Klimaatadaptatieplan 2022-2026 aangenomen. Dit beleidsplan beschrijft hoe Enschede toewerkt naar een waterrobuuste, klimaatbestendige en biodiverse gemeente in 2050. Enschede wordt nog ‘groener’ en ‘blauwer’ om goed voorbereid te zijn op een nattere, hetere en drogere toekomst. Water de ruimte geven en stenen vervangen door planten en bomen gaan wateroverlast, hittestress en verdroging tegen. Zo werkt Enschede verder aan een aantrekkelijke ‘duurzame en groene stad’ waar mensen graag wonen, leven en werken! Nu en in de toekomst.

Verplichtingen op het gebied van water

Het Water- en Klimaatadaptatieplan 2022-2026 beschrijft hoe de Gemeente Enschede haar wettelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, regenwater en grondwater uitvoert. Het is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Nieuw in het water- en rioleringsbeleid is de uitgebreide aandacht voor klimaatadaptatie.

Gemeenteraad waardeert het plan

Wethouder leefomgeving Jurgen van Houdt: “Geweldig en goed dat de gemeenteraad unaniem het Water- en Klimaatadaptatieplan heeft goedgekeurd. De raadsleden waardeerden de manier waarop het plan is gemaakt en dat we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hierbij hebben betrokken. We vinden het samen belangrijk dat Enschede zich voorbereidt op het weer van de toekomst. We hebben het plan expres geschreven in duidelijke taal en op internet gezet zodat iedereen het gemakkelijk kan lezen. Ook hier gaf de raad haar complimenten voor.”

Lees hier het Water- en Klimaatadaptatieplan